08
06 2018
1368

BASS 2018, rectificat

Veniturile totale și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat vor fi majorate cu 26 481,3 mii lei. Legislativul a aprobat ieri în prima lectură proiectul legii de modificare a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2018. Astfel, veniturile totale ale BASS, după rectificare, vor constitui 19 338 999,4 mii lei. Reieșind din dinamica acumulărilor pe parcursul anului precedent și în primul trimestru al anului 2018, a fost inclus articolul Majorarea de întârziere sau penalitatea, calculată pentru neachitarea în termen a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, în sumă de 35 037,4 mii lei. Alte venituri se majorează cu 25 375,0 mii lei și vor fi constituite din amenzi și sancțiuni cu 5 375,0 mii lei și cu 20 000 mii lei din veniturile la BASS din impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor IT. Cheltuielile BASS vor constitui 19 338 999,4 mii lei. Pentru bunuri și servicii acestea se vor majora cu 245,1 mii lei datorită majorării cheltuielilor pentru plata prestațiilor sociale. De asemenea, vor crește și cheltuielile pentru prestații sociale cu 26 236,2 mii lei. În acest caz, precizarea este condiționată de dinamica numărului beneficiarilor și mărimilor medii ale plăţilor. În cazul subprogramelor, se vor majora cheltuielile pentru protecția în legătură cu pierderea întreținătorului, protecția socială a persoanelor cu dizabilități, a celor în etate etc. În același timp, se micșorează cheltuielile pentru subprogramul protecția familiei și copilului cu 29 574,4 mii lei. Micșorarea vizează activitatea susținerea financiară a familiei pentru îngrijirea copilului cu vârsta de până la 2 ani, ca persoană asigurată și este cauzată de revizuirea numărului aprobat de beneficiari, prin reducerea numărului acestora cu 4521 persoane. Transferurile primite de la bugetul de stat vor fi și ele micșorate. Diminuarea cu 293 418 mii lei este condiționată de micșorarea sumei transferurilor curente primite cu destinație specială pentru prestații și alte plăți cu 51 606,4 mii lei, precum și de micșorarea sumei transferurilor cu destinație generală pentru acoperirea deficitului BASS cu 241 812, 3 mii lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.