19
05 2020
641

BASS: veniturile au depăşit cheltuielile cu 751,2 mil. lei

În primele patru luni ale anului 2020, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 8738,2 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (23869,8 mil. lei) la nivel de 36,6%, se spune în Raportul operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) publicat de Casa Națională de Asigurări Sociale. Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 4452,5 mil. lei sau 31,6% comparativ cu suma anuală prevăzută de 14097,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2019, suma contribuţiilor a înregistrat o creştere cu 196,4 mil. lei sau cu 4,6%. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 4215,2 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, dintre care: – 2582,7 mil. lei – destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 36,6% din suma anuală precizată pe anul 2020 de 7056,0 mil. lei şi sunt cu 208,2 mil. lei (8,8%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent; – 1632,5 mil. lei – destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 63,6% din suma anuală precizată pe anul 2020 de 2565,6 mil. lei. Cheltuielile totale ale BASS în perioada raportată au fost executate în sumă de 7987,0 mil. lei sau 33,5% comparativ cu suma anuală precizată de 23869,8 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2019, suma cheltuielilor în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 497,3 mil. lei sau cu 6,6%. În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale BASS cu 751,2 mil. lei. La situaţia de 1 mai 2020, soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS a constituit 751,0 mil. lei.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.