08
05 2019
642

BNM va acorda asistență de lichiditate în situații de urgență

Banca Națională a Moldovei poate acorda, la discreție, Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar asistență de lichiditate în situații de urgență, în condițiile pct. 1, 2 și 4 ale art. 16 din Legea nr. 575/2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar1. Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de lege pentru modificarea unor acte legislative. Documentul a fost elaborat ca urmare a adoptării Legii nr. 209/2018 cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară și a Legii nr. 227/2018 pentru modificarea unor acte legislative. Astfel, prin acest proiect se propune completarea Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei cu un articol ce va reglementa acordarea asistenței de lichiditate în situații de urgență Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Totodată, proiectul prevede excludere sintagmei „persoanelor fizice” din titlul Legii nr.575/2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar. Ca urmare, va apărea o modificare și în Codul fiscal, fiind exclusă sintagma menționată din pct.z7 din art. 20 din Cod ce se referă la sursele de venit neimpozabile. În prezent, acesta prevede că în venitul brut nu se include plata depozitelor garantate din Fondul de garantare a acestora. Se mai propun modificări și în Legea nr. 232 din 03.10.2016 privind redresarea și rezoluția băncilor. Astfel, autoritatea naţională macroprudenţială desemnată va fi responsabilă de coordonarea realizării politicii macroprudenţiale şi a activităţilor în vederea prevenirii şi remedierii situaţiilor de criză financiară sistemică în conformitate cu Legea cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară. Potrivit notei informative a proiectului, implementarea prevederilor enumerate nu implică alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat. ______________________ 1 art.16 (1) Fondul poate contracta împrumuturile prevăzute la art.9 alin.(1) lit. e) numai dacă mijloacele destinate garantării depozitelor, inclusiv contribuţiile speciale, sînt insuficiente pentru efectuarea integrală a plăţilor către deponenţi, conform prevederilor cap.V. (2) Fondul poate face împrumuturi, în conformitate cu legislaţia în vigoare, de la Ministerul Finanţelor şi/sau de la Banca Națională a Moldovei. (4) Banca Națională a Moldovei poate acorda Fondului asistență de lichiditate în situații de urgență pe termen nu mai mare de 3 luni, cu condiția garantării integrale a acesteia cu valori mobiliare de stat aflate în portofoliul Fondului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.