27
06 2019
657

BNS: realizările economiei naționale în trimestrul I

Câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat din capitala țării în trimestrul I al anului curent a fost de 8102,6 lei, în creștere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 14,9%, potrivit Biroului Național de Statistică cu referire la situația social-economică a municipiului Chișinău în ianuarie-martie 2019. Astfel, în sfera bugetară salariul mediu lunar a constituit 8789,7 lei, cu 19,3% mai mult faţă de trimestrul I al anului 2018, iar în sectorul economic acest indicator a constituit 7964,8 lei şi a crescut cu 14,0% faţă de cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut. Conform publicației, în ianuarie-martie 2019 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială a fost mai mică cu 2,6%. În industria extractivă volumul a sporit cu 71,4%, dar a fost în descreştere în industria prelucrătoare (cu 2,9%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (cu 5,2%). Cifra de afaceri în industrie a fost în creștere cu 4,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. În perioada analizată, valoarea investiţiilor în active imobilizate a constituit 2221,5 mil. lei. Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a crescut cu 25,5%. Investiţiile în imobilizări necorporale, în ianuarie-martie 2019, au înregistrat o creştere de 68,2% faţă de ianuarie-martie 2018, iar investiţiile în imobilizările corporale au însumat 2129,5 mil. lei, fiind în creştere cu 24,1% faţă de perioada similară a anului precedent. În ianuarie-martie 2019 s-au eliberat 188 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în diminuare cu 16,4% faţă de ianuarie-martie 2018. Totodată, în primele trei luni ale anului curent, structurile de primire turistică colective cu funcţii de cazare din Chișinău au fost frecventate de 41,9 mii turişti, cu 11,6% mai mult comparativ cu perioada similară din anul precedent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.