31
03 2021
442

BNS: veniturile populaţiei, în creștere

Veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în anul 2020, în medie per persoană pe lună, 3096,6 lei, fiind în creştere cu 7,5% faţă de anul 2019. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o majorare cu 3,6%. În perioada analizată câștigurile salariale au reprezentat cea mai importantă sursă de venit a populației, cu o pondere de 50,2% în veniturile totale, care s-a menținut la nivelul anului precedent.
 
Conform datelor Biroului Naţional de Statistică (BNS), anul trecut prestaţiile sociale au fost a doua sursă de venit după importanţă, în medie constituind 19,3% din veniturile disponibile medii lunare ale populaţiei. Contribuţia plăţilor sociale s-a majorat în perioada de referință cu 0,6 p.p. faţă de anul 2019.
 
Analiza datelor arată că la formarea veniturilor au contribuit şi activităţile pe cont propriu cu o pondere de 14,6% din veniturile medii lunare ale unei persoane. Activitatea individuală agricolă reprezintă 8,3% din activităţile pe cont propriu, iar 6,3% au fost obţinute din activitatea individuală non-agricolă.
 
Transferurile băneşti din afara ţării, după cum denotă datele statistice, rămân a fi o sursă semnificativă pentru bugetul gospodăriilor. În medie, acestea reprezintă 12,9% în veniturile totale sau cu 0,5 p.p. mai mult comparativ cu anul 2019.
 
În funcţie de mediul de reşedinţă, se constată că veniturile populaţiei din mediul urban au fost în medie cu 993,0 lei sau de 1,4 ori mai mari comparativ cu veniturile populaţiei din mediul rural. Pentru locuitorii din mediul urban principalele surse de venituri sunt activitatea salarială, care a asigurat veniturile în proporţie de 61,0% şi prestaţiile sociale – 17,9%.
 
Pentru gospodăriile din mediul rural, cea mai importantă sursă de venit, la fel, este activitatea salarială – 40,5% din total venituri, dar contribuția acesteia este cu 20,5 p.p. mai mică decât în mediul urban. Totodată, veniturile obţinute din activitatea individuală agricolă au asigurat 15,2% din totalul veniturilor disponibile.
 
Populaţia rurală, în comparaţie cu cea urbană, este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora în venituri fiind de 16,1% faţă de 9,4% în cazul populaţiei din mediul urban. Suplimentar, pentru populaţia rurală este caracteristică şi o contribuţie mai mare a prestaţiilor sociale – 20,7% din total venituri, comparativ cu 17,9% în mediul urban.
 
BNS menționează că evoluţia trimestrială a veniturilor populaţiei a înregistrat tendinţe oscilante pe parcursul anului 2020. Astfel, cele mai mici venituri au fost înregistrate în trimestrul II (2936,9 lei), iar cele mai mari – în trimestrul IV (3240,2 lei).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.