Știri

Bugetele Agenţiei Naţionale Transport Auto pentru anul 2016 şi 2017, aprobate

Bugetul autorităţii administrative Agenţia Naţională Transport Auto pentru anul 2016 a fost aprobat la venituri în sumă de 60,39 mil. lei şi la cheltuieli în sumă de 51,29 mil. lei. Hotărârea privind aprobarea bugetului a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 30-39 din 3 februarie curent. Astfel, din venitul total, 54897,6 mii lei vor constitui plăţile de eliberare a actelor permisive prevăzute de Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizarea activităţii de întreprinzător, iar autorizaţiei pentru transporturi auto internaţionale (autorizaţie cu plata taxei rutiere pentru Ucraina, Belarus şi Ungaria) - cinci mil. lei. Totodată, serviciile acordate conform pct.3 din Hotărârea Guvernului nr.437 din 12 aprilie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi înnoirea cartelelor tahografice, descărcarea şi stocarea datelor din tahografe şi cartelele tahografice” au avut un venit la fel de cinci mil. lei. Autorizaţia multilaterală CEMT anuală, cu carnet de drum a înregistrat un venit de 20,88 mil. lei. La capitolul cheltuieli, din totalul de 51, 29 mil. lei, cheltuielile de personal, cum ar fi remunerarea muncii, defalcări în fondurile obligatorii de asigurări sociale şi medicale, perfecţionarea personalului au înregistrat 31,71 mil. lei, cheltuielile pentru elaborarea, procurarea şi întreţinerea programelor informaţionale şi de evidenţă au fost în mărime de 2,25 mil. lei. Totodată, în Monitorul Oficial Nr. 30-39 din 3 februarie a fost publicată şi Hotărârea privind aprobarea bugetului autorităţii administrative Agenţia Naţională Transport Auto pentru anul 2017. Potrivit Hotărârii bugetul autorităţii administrative Agenţia Naţională Transport Auto pentru anul 2017 a fost aprobat la venituri în sumă de 59,58 mil. lei şi la cheltuieli în sumă de 43,49 mil. lei. Autoritatea administrativă Agenţia Naţională Transport Auto, în procesul executării bugetului, are dreptul să opereze modificări în structura cheltuielilor, în limita bugetului aprobat, după coordonarea prealabilă cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor. Pentru plăţile de eliberare a actelor permisive prevăzute de Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, sunt prevăzute venituri în sumă de 54,08 mil. lei, pentru autorizaţia multilaterală CEMT anuală, cu carnet de drum – 20,88 mil. lei. Pentru serviciile acordate conform pct.3 din Hotărîrea Guvernului nr.437 din 12 aprilie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi înnoirea cartelelor tahografice, descărcarea şi stocarea datelor din tahografe şi cartelele tahografice” sunt prevăzute mijloace financiare, la fel ca și în anul 2016, de cinci mil. lei. Cheltuielile de personal - remunerarea muncii, defalcări în fondurile obligatorii de asigurări sociale şi medicale, perfecţionarea personalului sunt prevăzute în sumă de 27,34 mil. lei, iar restul 16,12 mil. lei sunt prevăzuţi pentru cheltuieli curente, inclusiv, cheltuieli de gospodărie, cheltuieli de transport, cheltuieli de deplasare etc. Potrivit Hotărârii, veniturile acumulate din taxele pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturile auto internaţionale de mărfuri şi ocazionale de călători, care nu vor constitui bugetul anual, se transferă în fondul rutier.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

841 vizualizări

Data publicării:

07 Februarie /2017 18:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon