02
07 2016
1709

Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016, votat de Parlament

Veniturile bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2016 se estimează la suma de 14 mlrd 945 mln 684,3 mii lei, cu o creștere cu 1 mlrd 465 mln 768,9 mii lei (+10,8%) față de anul 2015. Pentru stabilirea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016 s-au luat în calcul câteva obiective, printre care: menținerea tarifului total al contribuției de asigurări sociale de stat în cuantum de 29%, din care partea datorată de către angajator va constitui 23% și cea a angajatului 6% și menținerea tarifului contribuției de asigurări sociale în proporție de 22% la fondul de remunerare e muncii a persoanelor angajate în baza contractului individual de muncă în sectorul agricol, din care 6% vor fi subvenționate de la bugetul de stat. De asemenea, la formarea bugetului s-a ținut cont de menținerea mecanismului de indexare a taxei fixe anuale în funcție de rata creșterii salariului mediu pe țară pentru anul precedent pentru persoanele fizice, ce își desfășoară activitatea pe cont propriu, precum și pentru titularii patentei de întreprinzător – aceasta va constitui în 2016 – 7032 lei. Cât privește suma contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, pentru anul 2016 a fost prognozată în valoare de 1020261,4 mii lei, cu o creștere față de 2015 cu 1120401,7 mii lei sau cu 12,3%. Alte venituri la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul curent au fost prognozate în sumă de 4875,0 mii lei. Din bugetul public național în anul 2016 vor fi transferați 4738196,9 mii lei, cu o creștere de 3479,2 mii lei sau cu 7,9% față de suma aprobată pentru 2015. Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016 se estimează la suma de 14976094,8 mii lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 1408022,0 sau cu 10,4% față de suma cheltuielilor aprobate pentru 2015. Ponderea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în PIB pentru anul 2016 a fost estimat la un nivel de 11,2%. Conform documentului, la estimarea cheltuielilor pentru bugetul dat s-au aplicat câteva măsuri importante, precum indexarea pensiilor de asigurări sociale cu 10,1%, indexarea prestațiilor sociale finanțate din bugetul de stat conform indicatorilor macroeconomici, estimați de Ministerul Economiei. De asemenea, s-a aplicat majorarea cuantumului alocațiilor lunare de stat unor categorii de beneficiari, cu 300 de lei, începând cu 01.01.2016 și de majorarea cuantumului minim al indemnizației lunare pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani, persoanelor asigurate și a cuantumului indemnizației lunare pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 1,5 ani, persoanelor neasigurate cu 10 la sută față de cuantumul aprobat pentru 2015. Totodată, documentul conține și suma destinată pentru subprogramele administrate de CNAS ce prevăd activități finanțate atât din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat, cât și din transferuri de la bugetul de stat. Astfel, pentru subprogramul "Protecție socială" se propun cheltuieli în sumă de 14976094,8 mii lei, pentru administrarea sistemului public de asigurări sociale sunt propuși 186093, 3 mii lei, iar pentru protecția în caz de incapacitate temporară de muncă cheltuielile prognozate sunt în sumă de 702148,0 mii lei. Pentru subprogramul "protecție a persoanelor în etate" sunt preconizați 88517773,5 mii lei, pentru protecție în cazul pierderii întreținătorului – 158336,6 mii lei și pentru protecția familiei și al copilului au fost preconizate cheltuieli în volum de 1033560,6 mii lei. Pentru protecția șomerilor CNAS a preconizat 54857,3 mii lei, iar pentru asistența socială a persoanelor cu necesități speciale sunt destinate mijloace financiare în sumă de 2039940, 6 mii lei. Menționăm că pentru anul 2015 veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 13432476,2 mii lei, în timp ce cheltuielile au ajuns la 13490223,1 mii lei, deficitul bugetar fiind de 57746,9 mii lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.