04
01 2019
801

Bunurile domeniului public. Transmiterea prin interpretarea per a contrario

Primarul va putea încheia, în baza deciziei consiliului local și în condițiile legii, acte juridice de administrare sau de dispoziție privind bunurile domeniului public sau privat al localității. În Monitorul Oficial din 4 ianuarie 2019 a fost publicată Legea nr. 266 din 23.11.2018 pentru modificarea Legii privind administrarea publică locală. Totodată, legea prevede că consiliul raional va putea decide în privința actelor juridice de administrare privind bunurile domeniului public al raionului, precum și serviciile publice de interes raional, dar și în privința actelor juridice de administrare sau de dispoziție privind bunurile domeniului privat al raionului. În același timp, președintele raionului va încheia, în baza deciziei consiliului raional și în condițiile legii, acte juridice de administrare sau de dispoziție privind bunurile domeniului public sau privat al raionului respectiv. Actualmente, legea stabilește că înstrăinarea, concesionarea, darea în arendă ori în locațiune a bunurilor proprietate a unității administrative-teritoriale se fac prin licitație publică, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. În acest sens, în nota documentului se menționează că această practică este interpretată ca o obligație a unităților administrative de a efectua licitații pentru transmiterea tuturor bunurilor, indiferent de tipul tranzacției și subiecții cărora urmează a le fi transmis bunul. În nota informativă este indicat că, prin interpretarea per a contrario a prevederii rezultă, că subiecților de drept public li se vor putea transmite bunurile prin toate modalitățile permise de lege. Pentru încheierea acestor acte este necesară întocmirea raportului de evaluare, efectuată de către un evaluator cu cel mult 2 ani până la data desfășurării licitației. Totodată, modificările prevăd că bunurile proprietate publică a unității administrativ-teritoriale vor fi supuse inventarierii anuale, iar rapoartele asupra situației acestora se vor prezenta consiliului respective.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.