25
05 2017
946

Cadrele străine sunt încurajate să vină în Republica Moldova

Persoana străină care a înfiinţat o întreprindere nouă în Republica Moldova în care este unic fondator sau cofondator cu o cotă de participare de cel puţin 30% din capitalul social va beneficia de drept de şedere provizorie în ţara noastră. De asemenea, dreptul de şedere provizorie va fi acordat străinului care a procurat cel puţin 30% din capitalul social al unei întreprinderi din RM. Un proiect de lege ce vine să faciliteze angajarea cetățenilor străini şi să sporească atractivitatea investițională a țării noastre a fost susţinut de Guvern. Proiectul prevede că dreptul la muncă va servi drept temei pentru legalizarea şederii în scop de muncă a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit proiectului prezentat de vice-ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Anastasia Oceretnîi, perfectarea permiselor în scop de muncă în cazul străinilor va fi simplificată. Astfel, permisul de şedere provizorie în scop de muncă va fi eliberat în baza deciziei privind acrodarea dreptului la muncă şi a deciziei privind acordare dreptului de şedere provizorie în scop de muncă şi va fi eliberat pentru un termen nou, dacă au fost respectate toate condiţiile. Până la sosirea străinului în Republica Moldova, beneficiarul, adică instituţia sau autoritatea care angajează persoana respectivă, va depune la ghişeul unic de documentare al străinilor următoarele acte, în scopul acordării sau prelungirii dreptului la muncă, precum şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă: • copia anunţului publicitar de angajare, publicat în presă şi oferta locurilor de muncă vacante • demersul privind acordarea dreptului la muncă şi privind acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă • proiectul contractului individual de muncă cu indicarea salariului lunar al străinului, stabilit în mărime nu mai mică decât salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune • copia paşaportului străinului • copia actului de studii sau a altui documet ce confirmă calificarea specialistului invitat la muncă, iar dacă urmează a se angaja în domeniul educaţiei sau sănătăţii – şi avizul autorităţilor competente din Republica Moldova • cazierul judiciar al străinului • dovada asiguării medical locale sau internaţionale • declaraţia privind asigurarea cu spaţiu de locuit al străinului în Republica Moldova Decizia de acordare a dreptului de şedere provizorie se va lua în termen de 25 de zile calendarisitice. Totodată, documentul prevede că nu este necesară obţinerea dreptului la muncă pentru următoarele categorii de specialişti: • lucrătorii imigranţi din domeniul sportului • străini invitaţi la muncă de Guvern • specialişti sosiţi în Republica Moldova în baza tratatelor internaţionale la care ţara noastră este parte • lucrători înalt calificaţi • persoane cu funcţii de conducere • străini angajaţi în proiecte de importanţă naţională • lucrători detaşaţi pe o perioadă cumulativă de cel mult 90 de zile • străini a căror calificare este inlusă în Lista ocupaţiilor prioritare. Dreptul de şedere provizorie pentru persoanele cu funcţii de conducere se va acorda sau prelungi pentru o perioadă de la 2 până la 8 ani. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în colaborare cu Consiliul Economic de pe lângă Prim-ministru, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Biroul de Migraţie şi Azil au efectuat analiza legislaţiei din domeniu şi au propus un şir de modificări. Un obiectiv prioritar este atragerea investiţiilor străine în vederea accelerării dezvoltării economice a Republicii Moldova, a declarat Anastasia Oceretnîi.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.