13
02 2019
1162

Cadru normativ unitar pentru organizațiile de creditare nebancară

Guvernul a aprobat în ședința din 11 februarie 2019 un proiect de hotărâre ce prevede modificări în unele hotărâri ale Executivului, în care este necesară substituirea noțiunilor de ”organizații de microfinanțare” și ”companii de leasing” cu termenul ”organizații de creditare nebancară”. Astfel, acestea vor fi registratori ai Registrului garanțiilor mobiliare și vor înregistra date despre leasingul financiar, denumirea şi descrierea bunurilor mobile transmise în leasing financiar, faptul achitării taxei de stat şi a plăţii de înregistrare sau modificare a acestuia, avizul de înregistrare, de modificare sau de radiere a leasingului financiar și alte date prevăzute în art. 17 din Hotărârea cu privire la Registrul garanţiilor reale mobiliare. Potrivit ministrului Finanțelor, Ion Chicu, proiectul a fost aprobat ca urmare a adoptării Legii cu privire la organizațiile de creditare nebancară și are drept scop aducerea în concordanță a cadrului normativ cu terminologia și prevederile acestei legi. Respectiv, toate prevederile ce țin de organizațiile de microfinanțare de și companiile de leasing din următoarele acte vor fi înlocuite cu prevederi referitoare la organizațiile de creditare nebancară : • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Fondului pentru Eficienţă Energetică, aprobat prin HG nr. 401/2012 • Conceptul tehnic al Sistemului informaţional automatizat „Registrul garanţiilor reale mobiliare” • Registrul garanţiilor reale mobiliare, aprobat prin HG nr. 210/2016 de organizare şi funcţionare a Fondului pentru Eficienţă Energetică • Programul-pilot „Femei în afaceri”, aprobat prin HG nr. 1064/2016 • Regulamentul privind condiţiile, ordinea şi procedura de acordare a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural, aprobat prin HG nr. 455/2017 • Planul de acţiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2017-2019, aprobat prin HG nr. 791/2017. Potrivit documentului, organizația de creditare nebancară este societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată, care desfăşoară cu titlu profesional doar activităţile prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 1/2018 cu privire la organizaţiile de creditare nebancară – acordarea de credite nebancare și leasing financiar.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.