Știri

Cadrului Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) 2018 -2020

Ministerul Finanțelor este în așteptarea propunerilor și sugestiilor privind obiectivele politicii bugetare pe anul 2018, măsurilor ce vor contribui la utilizarea mai eficientă a banilor publici. Aceasta, în contextul elaborării Cadrului Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) 2018 -2020. Elaborarea CBTM a fost o reformă foarte importantă în sistemul de planificare strategică, lansată în Moldova în 2002 , care permite elaborare bugetului într-un cadru previzibil. CBTM include toate componentele Bugetului Public Național, adică bugetul de stat, bugetele locale, BASS și FAOAM, veniturile și cheltuielile publice, curente și cele capitale. CBTM reprezintă un document ce inițiază procesul bugetar, estimând cadrul de resurse și cheltuieli într-o perspectivă de trei ani. Ultimul CBTM , în vigoare, este elaborat pe anii 2017-2019 și scopul asumat este restabilirea finanțării externe pentru a putea benefica de suport bugetar de la partenerii de dezvoltare. Acest obiectiv a fost realizat, inclusiv prin negocierea unui nou Program cu FMI. Consolidarea rezultatelor, ce ar permite o stabilitate financiară durabilă sub aspectul implementării reformelor structurale, de asemenea este un obiectiv cheie prevăzut în CBTM. Indicatori de referință prevăzuți de CBTM, în vigoare pentru anii 2017–2019, sunt sporirea PIB în medie pe această perioadă se preconizează cu 3,3 la sută anual. Această creștere va genera o majorare a producției industriale cu circa 4-5% și a producției agricole în medie cu 4% anual. De asemenea rata medie anuală a inflației este prognozată între 4,4-5%, aproape de cele propuse de Banca Națională a Moldovei. Se vor înregistra creșteri la exporturi, dar și la importuri, cu 9,3% și, respectiv, 8,7 % anual, până în 2019. Salariului mediu nominal va spori cu circa 17,9 %, atingând 6250 lei în 2019. Numărul populației, cu un loc de muncă stabil, va crește în perioada 2017-2019 cu 0,2% anual, iar productivitatea muncii - cu 3,7%. Politica fiscală CBTM pentru 2017 - 2019 prevede revizuirea mecanismului de impozitare a venitului sub formă de creștere de capital, reexaminarea sistemul de reținere, la sursă, a impozitului pe venit pentru unele categorii de contribuabili (pe veniturile obținute de la darea în arendă a imobililor, veniturile de la jocurile de noroc și altele). Este propus şi un mecanism nou de impozitare pentru deținătorii de patentă, avantajos pentru deținătorii acesteia, în opinia MF și Guvernului. Mecanismul ”desfășurarea activității de comerț independente”, în opinia unor specialiști, spre exemplu, a fostului președinte al comisiei parlamentare economie buget și finanțe Veaceslav Ioniță, expusă recent, ar putea contribui la ”scoaterea” multor persoane fizice și juridice din economia tenebră, responsabilizarea lor. De asemenea, este preconizată revizuirea sistemul de cheltuieli permise spre deducere în scopuri fiscale, precum și aplicarea unei perioade de gestiune diferită de cea calendaristică pentru experți și agenți economici, ce fac parte din grupuri internaționale. Multe din aceste noutăți fiscale au fost incluse în documentul de politică fiscală și vamală pe 2017, precum și în Legea bugetului pentru 2017. CBTM în vigoare nu prevede la moment modificări în ceea ce ține mărimea impozitelor, repartizarea între angajator și angajat. CBTM pentru 2017-2019 prevede eficientizarea managementului fiscal prin promovarea reformei Serviciului Fiscal de Stat și simplificarea legislație vamale. SFS, cum se cunoaște, din 1 aprilie 2017 va fi reorganizat. Ce ține de detalii referitor la deficitul bugetului public național, potrivit CBTM pentru 2017- 2019, acesta va fi menținut în următorii doi la nivel de 3% și 2,9%. Datoria de stat va înregistra o tendință ușoară de majorare de la 43,4% în 2017 la 44,9 la sută în raport cu PIB în 2019. Pe ansamblu, în baza politicilor bugetar-fiscale incluse în CBTM pentru 2017- 2019 stau preocupările majore ale Guvernului, orientate spre înlăturarea treptată a riscurilor la adresa securității financiare a statului, stabilizarea sectorului bancar, combaterea corupției, sancționarea și combaterea fraudelor financiare, asigurarea unui echilibru între consolidarea fiscală și creșterea economică.
author icon

Maria Trifan

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2132 vizualizări

Data publicării:

25 Februarie /2017 10:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon