01
02 2019
466

Căile turistice trec prin Moldova

În ședința din 30 ianuarie curent, cabinetul de miniștri a aprobat hotărârea Guvernului pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la 22 noiembrie 2018, scopul acestuia fiind consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare în domeniu între țările noastre. Acordul prevede dezvoltarea diverselor tipuri de turism acceptate de practica internaţională, realizarea de proiecte de investiţii de interes comun în domeniul turismului, schimburi reciproce de date şi informaţii cu privire la legislaţia şi reglementările părților. De asemenea, Acordul are ca obiective schimbul de experienţă în domeniul infrastructurii turistice, promovarea potenţialului turistic, organizarea şi participarea la expoziţii specializate, dezvoltarea cooperării în cadrul Organizaţiei Mondiale a Turismului şi a altor organisme internaţionale, organizarea de vizite de documentare pentru ziarişti, reporteri radio şi TV, precum şi pentru experţi în domeniu etc. Acordul intră în vigoare la data recepţionării, prin canale diplomatice, a ultimei notificări în scris despre îndeplinirea procedurilor legale interne necesare şi va fi valabil pe o perioadă nedeterminată, dacă nici una dintre Părţi nu va iniţia denunţarea Acordului. Potrivit hotărârii, implementarea Acordului nu va necesita cheltuieli suplimentare, acesta fiind realizat în limita resurselor financiare bugetare disponibile, prevăzute pentru domeniul respectiv. Condiţiile financiare de organizare a acţiunilor de informare şi promovare, precum şi volumul materialelor informative şi de publicitate turistică ce urmează a fi puse reciproc la dispoziţie, vor fi stabilite prin programe convenite între Părţi. Totodată, în cadrul aceleiași ședințe Guvernul a aprobat hotărârea pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei privind cooperarea în domeniul turismului. Acordul va fi valabil pe o perioadă de 5 ani, cu prelungirea în mod automat pentru următoarele perioade a câte 5 ani, dacă nici una dintre Părţi nu va iniţia denunţarea Acordului. Conform datelor oferite de structurile de cazare, Republica Moldova a fost vizitată în 2016 de 29902 cetăţeni ai României, iar în 2017 - de 35 950 persoane, cu 6 048 persoane mai mult, ceea ce denotă o creştere de circa 20%. Totodată, țara noastră în anul 2016 a fost vizitată de 2129 cetăţeni ai Georgiei, iar în 2017 - de 2427 cetăţeni, cu 300 persoane mai mult sau o creştere de circa 14%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.