31
05 2019
2584

Calculare a cuantumului plății anuale pentru arenda bunurilor agricole

În ședința din 29 mai curent Executivul a aprobat proiectului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 405/2005 despre aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a cuantumului plății anuale pentru arenda bunurilor agricole. Astfel, plata pentru arenda terenurilor agricole se stabilește în unități bănești, se face în natură, în bani sau în natură și în bani ori într-o altă formă, fiind stabilită la acordul părților contractante, și se efectuează în termenul și în locul prevăzute în contractul de arendă. Aceste prevederi ale Codului civil modernizat, pus în aplicare la 1 martie 2019, și abrogarea Legii nr. 198/2003 cu privire la arenda în agricultură au impus elaborarea proiectului de hotărâre aprobat. Documentul a fost elaborate de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Din Hotărârea Guvernului nr. 405 sunt excluse normele ce țin de calcularea cuantumului minim al plății anuale pentru arenda unui sector de teren agricol, pentru care, la momentul actual, sunt luate în calcul suprafaţa sectorului, bonitatea solului, tariful pentru calcularea preţului normativ al sectorului de teren agricol și nivelul minim al plăţii anuale pentru arenda terenului, în puncte procentuale. Astfel, legislația va prevedea că plata în natură pentru arenda terenurilor agricole se stabilește într-o cantitate determinată de produse agricole sau într-un procent determinat din volumul producției. Produsele cu care se plătește arenda se vor stabili de către părțile contractante, ținând cont de specificul activității și de zonă agricolă, fiind eliberate de către arendaș în contul plății pentru arenda terenurilor la prețuri estimate ce nu le depășesc pe cele în vigoare pe piața locală la aceleași produse la momentul eliberării lor, în cazul în care contractul nu prevede altfel. Totodată, conform prevederilor aprobate cuantumul minim al plății pentru arenda bunurilor agricole, altele decât terenurile, pentru bunurile agricole proprietate publică să se calculeze conform prevederilor Legii bugetului, aprobată anual. Concomitent, deoarece modul de calculare a cuantumului plății pentru arenda bunurilor agricole, altele decât terenurile, este stabilit de Guvern în funcție de gradul de uzură al bunurilor, proiectul conține prevederi conform cărora titlul Hotărârii nr.405 să fie completat cu textul „altele decât terenurile”. Noile prevederi vor fi puse în aplicare din momentul publicării documentului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.