15
03 2018
1220

Calcularea tarifelor pentru energia electrică: metodologii noi

În următorii cinci ani se vor aplica noile Metodologiide calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice şi cea de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă opțiune și furnizorul serviciului universal. Actele au fost publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în Monitorul Oficial de vineri, 9 martie 2018. Aceastea au fost aprobate în scopul funcţionării eficiente a pieţei energiei electrice şi pentru desfăşurarea activităţilor reglementate din sectorul electroenergetic în condiţii de accesibilitate, fiabilitate, continuitate şi transparenţă, precum şi pentru asigurarea alimentării la costuri minime a consumatorilor cu energie electrică. Primul act stabilește principiile, modul de calculare și de ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, cel de calculare și de aplicare a tarifelor diferențiate în funcție de nivelul de tensiune a rețelelor electrice la care sunt racordate instalațiile electrice ale consumatorilor finali. De asemenea, documentul prevede componentele și modul de determinare a costurilor materiale, cheltuielilor de personal, amortizării imobilizărilor corporale și necorporale, costurilor aferente exploatării eficiente și întrețierii obiectelor rețelelor electrice de distribuție, celor aferente evidenței energiei electrice distribuite, procurărilor de energie electrică în scopul acoperirii nivelului rezonabil al consumului tehnologic și al pierderilor de energie electrică, cheltuielilor de distribuire și administrative. Documentul mai stabilește modul de determinare a rentabilității imobilizărilor de distribuție, principiile de efectuare a investițiilor în sectorul electroenergetic ܈și modul de recuperare a acestora prin tarif, modalitatea de determinare și de aprobare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și cel de actualizare a costurilor de bază pentru perioada ulterioară celei în care au fost aprobate costurile de bază. În componența costurilor și a cheltuielilor totale ale furnizorului se includ costul energiei electrice procurate de către acesta pentru a fi furnizată în anul de reglementare tuturor consumatorilor, cheltuielile suportate de furnizor pentru achitarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru achitarea serviciului de distribuție a energiei electrice și costurile aferente desfășurării activității de furnizare a energiei electrice. Furnizorul este în drept să solicite ANRE actualizarea prețurilor reglementate în decursul anului, dacă există factori obiectivi ce nu pot fi controlați de acesta, cum ar fi modificarea prețurilor de procurare a energiei electrice, fluctuația cursului de schimb al valutei naționale, apariția actelor normative ce prevăd majorarea costurilor de furnizare şi duc la o deviere mai mare de 5,0% din costul anual de furnizare a energiei electrice inclus în prețurile reglementate. În altă ordine de idei, experții Centrului Analitic Independent „Expert-Grup” sunt de părere că, în pofida modificărilor pozitive în legislația energetică din ultimii ani, sunt necesare eforturi suplimentare pentru a îmbunătăți politica tarifară pentru energia electrică și gazele naturale. Această afirmație a fost enunțată în cadrul unui atelier de lucru în care s-a discutat despre accelerarea reformelor în sectorul energetic. Participanții la eveniment au recunoscut că sectorul energetic suferă în continuare de multiple carențe, care pot fi eliminate prin aprofundarea reformelor, integrarea Republicii Moldova în piața energetică europeană, dar și realizarea reformelor structurale ce țin de statul de drept. În același timp, a fost propus un set de măsuri pentru a optimiza politicile tarifare, printre care sunt actualizarea trimestrială sau cel puțin de două ori pe an a tarifelor, având în vedere schimbările frecvente ale cursului valutar, dar și volatilitatea prețului la combustibili, aplicarea unei abordări uniforme față de toți furnizorii de energie, fără favorizarea entităților care au capital de stat, asigurarea unei transparențe maxime a reglementatorului în procesul de stabilire a tarifelor, inclusiv prin sporirea participării actorilor interesați etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.