26
07 2019
632

Canada deja a ratificat Acordul de protejare reciprocă a investițiilor cu Moldova

Extinderea colaborării comercial-economice dintre Moldova și Canada și crearea condițiilor pentru investițiile persoanelor fizice și juridice ale unui stat pe teritoriul celuilalt sunt tot mai aproape. Parlamentul a votat astăzi în lectură finală proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Canadei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor. Potrivit secretarului de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Iuliana Drăgălin, tratatul are ca scop consolidarea raporturilor economice și investiționale reciproc avantajoase, crearea condițiilor favorabile pentru desfășurarea activității investiționale a agenților economici în ambele țări, reglementarea relațiilor comercial-economice, ceea ce ulterior va avea un impact pozitiv asupra fluxului investițiilor străine directe în țară. Acordul va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări despre îndeplinirea de către părți a procedurilor interne necesare. El va fi în vigoare până la momentul în care o parte notifică cealaltă parte în scris despre intenția sa de denunțare. Totodată, în partea ce ține de investițiile sau angajamentele de investire realizate anterior datei la care denunțarea acestuia devine efectivă, prevederile Acordului rămân în vigoare pentru o perioadă de 15 ani. După cum a anunțat Iuliana Drăgălin, partea canadiană deja a ratificat Acordul. Până în prezent Moldova nu a încheiat tratate similare cu partea canadiană. Menționăm că țara noastră a mai semnat acorduri de protejare reciprocă a investițiilor cu țări precum Turcia, Serbia, Emiratele Arabe Unite etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.