15
12 2018
347

Când dizabilitatea va deveni abilitate

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social (Comisie) și a listei genurilor de activitate ce constituie activități de antreprenoriat social, aprobat de Guvern în ședința din 28 noiembrie, a fost publicat ieri, 14 decembrie, în MO. Documentul stabilește componența, drepturile și obligațiile membrilor Comisiei, modul de organizare și funcționare a Comisiei, procedura de examinare a solicitării sau contestațiilor privind atribuirea statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție, evaluarea conformării la statutul respectiv, dar și modul de retragere al acestuia. Astfel, Comisia va elabora studii și rapoarte în domeniul antreprenoriatului social cu implicarea, după caz, a experților, va elabora politici publice și a acte normative în domeniul antreprenoriatului social, va examina dosarele și rapoartele organizațiilor necomerciale, societăților cu răspundere limitată și ale cooperativelor de producție care solicită statutul de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție. În componența Comisiei vor fi incluși 11 membri (reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Infrastructurii, Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Ministerului Finanţelor şi Ministerului Justiţiei, la nivel de secretar de stat, ai Congresului Autorităților Locale din Moldova, organizaţiilor necomerciale care desfăşoară activităţi de antreprenoriat social şi ai întreprinderilor sociale), mandatul acestora fiind confirmat pe un termen de 3 ani prin ordinul ministrului Economiei și Infrastructurii. Comisia adoptă decizii și recomandări. Regulamentul prevede că deciziile Comisiei au caracter obligatoriu, iar recomandările – caracter consultativ pentru toate autorităţile administrative, instituțiile publice sau persoanele fizice și juridice de drept privat. Totodată, solicitările privind atribuirea statutului de întreprindere socială/întreprindere socială de inserție sau contestațiile privind problemele ce ţin de competenţa Comisiei se examinează inițial de către secretarul acesteia, iar decizia finală este luată de către Comisie. Amintim că antreprenoriatul social reprezintă activitatea continuă de fabricare a producției, executare a lucrărilor sau prestare a serviciilor în scopul obținerii de venituri pentru a fi utilizate în scopuri sociale, inclusiv pentru prestarea serviciilor sociale și are drept scop soluționarea problemelor sociale, creșterea gradului de ocupare a persoanelor din grupuri defavorizate, a incluziunii sociale, crearea de locuri de munca, implicarea persoanelor cu necesități special în activități economice și facilitarea accesului acestora la resursele și serviciile sociale. Astfel, antreprenoriatul social este o formă a activităţii de antreprenoriat în care soluţionarea unui obiectiv de ordin social sau comunitar este prioritară în raport cu scopul obţinerii de profit. Antreprenoriatul social este activitatea desfăşurată de organizaţii necomerciale – asociaţii obşteşti, fundaţii şi instituţii private şi întreprinderi sociale, în scopul realizării unor obiective de ordin social sau comunitar, precum consolidarea coeziunii economice şi sociale, inclusiv la nivelul colectivităţilor locale, ocuparea forţei de muncă etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.