16
07 2021
383

Carnetul TIR: cadrul juridic național necesită ajustări

Serviciul Vamal (SV) propune crearea cadrului juridic național care va asigura aplicabilitatea suportului pe hârtie a Carnetului TIR și a procedurilor electronice aferente și a sistemului internațional e-TIR, până la momentul în care procedura e-TIR va deveni omniprezentă.
 
Autoritatea vamală a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenţiei vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea Carnetului TIR (Convenţia TIR), care urmează a fi analizat în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.
 

În nota informativă la proiect se spune că părțile contractante la Convenția TIR au lansat în 2003 așa-numitul Proiect „e-TIR”, menit să ofere o platformă de schimb pentru toți actorii (autoritățile vamale, titularii Caretelor TIR, lanțurile de garanție) implicați în sistemul TIR, cunoscut ca „sistemul internațional e-TIR”. Acesta propune să asigure schimbul sigur de date între sistemele vamale naționale legate de tranzitul internațional de mărfuri, vehicule sau containere în conformitate cu prevederile Convenției TIR și să permită autorităților vamale să gestioneze datele privind garanțiile emise de lanțurile de garanții titularilor autorizați să utilizeze procedurile TIR.

 

În acest sens, în luna februarie 2020, părțile au aprobat Anexa 11 la Convenția TIR care a intrat în vigoare la 25 mai 2021, astfel fiind aprobat cadrul legislativ care permite excluderea suportului de hârtie în toate operațiunile sub acoperirea Carnetelor TIR. Însă până în momentul de față procedura electronică e-TIR încă nu este funcțională, fiind elaborate condițiile tehnice de bază care pot suferi modificări pe parcurs. În acest context, este necesară asigurarea condițiilor pentru aplicarea ambelor proceduri (pe suport de hârtie și electronică).

 

Alte propuneri de modificări la Regulament prevăd că, în cazurile în care suma drepturilor de import exigibile pentru mărfurile transportate sub acoperirea Carnetului TIR va depăşi suma garanţiei sau dacă vor exista motive de a presupune că transportatorul nu poate garanta respectarea prevederilor legislaţiei vamale a RM, ar putea fi aplicate proceduri de garantare suplimentară.

 

Autorii proiectului afirmă că aplicarea normei date va oferi organelor vamale naționale posibilitatea să accepte orice instrumente legale de garantare suplimentară a sumelor garantate de convenția TIR, cum ar fi cele internaționale emise de către Asociația Internațională a Transportorilor Rutieri sau naționale (brokerii vamali).

 

Alte elemente noi propuse prevăd posibilitatea prelungirii termenului de tranzit în procedura TIR, care va putea fi extins urmare depunerii unei solicitări de către titular sau reprezentantul acestuia către cel mai apropiat post vamal, inclusiv prin mijloace de comunicare electronice. Proiectul mai prevede că Carnetul TIR va putea fi utilizat la transportarea mărfurilor cu aplicarea unor proceduri simplificate de vămuire (statutul de destinatar agreat).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.