17
02 2021
434

CAS acumulate în luna ianuarie 2021 sunt în descreștere

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în luna ianuarie a anului 2021, în BASS au fost acumulate venituri în sumă de 2779,3 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare la nivelul de 10,8% a planului anual de 25792,0 mil. lei, comunică Casa Națională de Asigurări Sociale.
 
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 1096,5 mil. lei sau 7,3% din suma anuală prevăzută de 15080,1 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2020, suma CAS acumulate în prima lună a anului 2021 a înregistrat o descreştere cu 43,7 mil. lei sau cu 3,8%.

 

Alte venituri au fost încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 21,9 mil. lei, dintre care 21,6 mil. lei au constituit partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.

 

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 1660,9 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

  • 590,9 mil. lei destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 8,1% din suma anuală prevăzută de 7263,0 mil. lei şi sunt cu 359,2 mil. lei (37,8%) mai mici faţă de perioada similară a anului precedent;
  • 1070,0 mil. lei - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii ale BASS. Acestea au constituit 33,5% din suma anuală prevăzută de 3191,6 mil. lei.

 

Cheltuielile totale ale BASS în perioada raportată au fost executate în sumă de 2139,3 mil. lei sau 8,3% din suma anuală planificată de 25792,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în luna ianuarie a anului 2020, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în prima lună a anului de gestiune a fost mai mică cu 148,0 mil. lei sau cu 6,5%.

 

În perioada de raportare veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 640,1 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 februarie 2021 a constituit 681,1 mil. lei. 


via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.