20
01 2021
2985

Casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, altfel

În conformitate cu definiția de la alin. (2) al art.261 al Codului fiscal sau conform Politicilor contabile a întreprinderilor de stat/ municipale, autorităților/instituțiilor publice la autogestiune și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public care aplică SNC sau IFRS, precum și modul de casare a bunurilor raportate la mijloace fixe, inclusiv a investițiilor capitale în active în curs de execuție a autorităților/ instituțiilor bugetare care aplică Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, entitățile vor stabili modul de trecere la pierderi a mijloacelor fixe.
 
În ședința de astăzi a Guvernului a fost aprobat proiectul de modificare a Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe (Regulament), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 500/1998. Pe lângă intervenții de ordin redacțional (de exemplu, noțiunea  „act de casare” este substituită cu cea de „proces-verbal de casare”), documentul a fost completat cu prevederi noi.
Ținând cont de faptul că există un mecanism clar de monitorizare a activității întreprinderilor, este propusă simplificarea modului de casare a mijloacelor fixe, cu controlul ulterior din partea organelor de conducere a entității - consiliul de administrare, societatea de audit sau comisia de cenzori, a menționat în cadrul prezentării proiectului secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Tatiana Ivanicichina.
 
Astfel, Regulamentul va prevedea că, în cazul în care mijlocul fix a fost deteriorat/ distrus în rezultatul producerii unui accident sau calamități naturale, și urmează a fi substituit în regim de urgență, verificarea stării mijlocului fix la fața locului de către comisia de casare este opțională. În acest caz, persoana responsabilă care se deplasează la fața locului pentru determinarea stării mijlocului fix, va întocmi actul de constatare care urmează a fi prezentat ulterior comisiei de casare.
 
Încă o prevedere se referă la demontarea mijloacelor fixe până la casarea lor. Aceasta va fi admisă, cu titlu de excepție, în cazul producerii unui accident sau a calamități naturale, în cazul imposibilității evaluării stării mijloacelor fixe și/sau a volumelor reale de lucrări necesare, a necesității efectuării unor lucrări suplimentare, inițial neprevăzute, dar necesare în legătură cu construcția, extinderea, reconstrucția sau reutilarea tehnică a acestora. Demontarea mijloacelor fixe se admite şi în cazul imposibilității exploatării concomitente a echipamentelor noi și ale celor care urmează a fi demontate, din motive de lipsă de compatibilitate, spațiu sau securitate. Mijloacele fixe demontate, cu titlu de excepție, vor fi depozitate și păstrate până la obținerea autorizației de casare.
 
Publicația periodică „Monitorul Fiscal FISC.md” va reveni cu detalii asupra Regulamentului după punerea acestuia în aplicare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.