Știri

Casarea mijloacelor fixe și activelor nemateriale în entitățile bugetare

Entitățile bugetare gestionează patrimoniul public, care, în cea mai mare parte, este contabilizat în subclasa 31 Mijloace fixe. Contabilitatea operațiunilor de scoatere din evidență a mijloacelor fixe uzate și care nu se mai utilizează în activitatea acestora are o serie de particularități. Autorul revistei „monitorul.FISC.md” Elena Taban, în ediția din aprilie 2020, în articolul „Contabilitatea operațiunilor de casare a mijloacelor fixe și activelor nemateriale în entitățile bugetare”, pune accent pe următoarele aspecte ale contabilității operațiunilor de casare a mijloacelor fixe în autoritățile/instituțiile bugetare: • reglementarea normativă, decizia și crearea comisiilor pentru casarea mijloacelor fixe; • documentarea preventivă și obținerea avizului din partea organelor ierarhic superioare; • contabilitatea operațiunilor de scoatere de la bilanțul entității bugetare a mijloacelor fixe casate; • înregistrarea pieselor, unităților, agregatelor, materialelor demontate etc., valorificate ca rezultat al casării mijloacelor fixe. În finalul articolului autorul atrage atenția că, în cazul încălcării modului stabilit de casare a mijloacelor fixe, precum și a unei atitudini neresponsabile față de valorile materiale (nimicirea lor, arderea etc.), persoanele vinovate de aceasta sunt trase la răspundere.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2374 vizualizări

Data publicării:

31 Martie /2020 08:29

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon