19
04 2022
252

Casarea plantațiilor perene: proprietate publică și proprietate privată

Procedura specială de casare și defrișare a plantațiilor perene proprietate publică a statului sau unităților administrativ-teritoriale va fi stabilită de regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.705/1995, în care urmează a fi operate modificări. Proiectul acestora este elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și va fi examinat în ședința Executivului anunțată pentru 20 aprilie 2022.  Autorii propun stabilirea anumitor condiții pentru casarea plantațiilor proprietate publică, iar operațiunea de casare urmează fi executată de către o comisie, în componența acesteia fiind incluși reprezentanți ai subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

 

Potrivit documentului, cele cinci condiții în care ar putea fi casate plantațiile perene proprietate publică se regăsesc expirarea termenului de funcționare utilă (determinat conform Catalogului mijloacelor fixe), încheierea termenului de testare a soiurilor noi de plante pe loturile de testare (conform  Regulamentului privind testarea şi admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de plante), precum și în cazurile în care peste 50% din suprafața plantației constituie goluri, este vătămată de organisme dăunătoare, viruși sau deteriorată în urma calamităților naturale.

 

Altele două situații pentru casarea sau defrișarea respectivelor plantații sunt amplasarea acestora pe terenurile a căror destinație sau mod de folosință a fost schimbată și cazurile în exploatarea lor a devenit ineficientă din punct de vedere economic.

 

În ceea ce ține de plantațiile perene proprietate privată, procedura va fi simplificată. Respectiv, casarea și defrișarea vor fi efectuate în baza deciziei proprietarului, indiferent de motive, doar cu notificarea consiliilor locale prin declarația de defrișare. Totuși în cazurile în care înființarea plantației a fost subvenționată de către stat, iar durata de funcționare utilă a acesteia este mai mică de 1/3 sau deținătorul ce intenționează, pentru defrișarea plantațiilor, să depună cerere privind acordarea sprijinului financiar din FNDARM, vor fi aplicate proceduri similare celor stabilite pentru plantațiile proprietate publică.

 

Anexe la proiect sunt modele actului de defrișare, actului de casare, precum și declarația de defrișare.

 

Cu detalii vom reveni pe măsura promovării documentului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.