02
09 2021
162

Câștigul salarial mediu, dar și numărul salariaților, în creștere

În trimestrul II al anului 2021 câștigul salarial mediu lunar nominal brut la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare a constituit 9044,5 lei, fiind în creștere cu 15,2% față de trimestrul II din anul trecut și cu 6,8% față de ianuarie-martie curent, constată Biroul Național de Statistică (BNS) în raportul făcut public ieri, 1 septembrie. Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar în aprilie-iunie din anul curent au fost înregistrate în activitățile informații și comunicații – 21753,9 lei; financiare și de asigurări – 16698,6 lei; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 14251,8 lei.
 

În perioada de referință cele mai mici salarii medii lunare s-au înregistrat în activități de cazare și alimentație publică – 5184,8 lei; agricultură, silvicultură și pescuit – 5206,4 lei; artă, activități de recreere și de agrement – 6169,3 lei.

 

Conform datelor oficiale, comparativ cu indicatorii înregistrați în trimestrul II din 2020, în toate activitățile economice s-au înregistrat majorări ale câștigului salarial, cele mai semnificative creșteri fiind înregistrate în sănătate și asistență socială – cu 36,6%; distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare – cu 19,0%; transport și depozitare – cu 18,7%.

 

Totodată, comparativ cu trimestrul I din anul curent, cele mai semnificative majorări s-au înregistrat în domeniile producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – cu 16,4%; industria extractivă – cu 14,1%; construcții și informații și comunicații – cu 9,3 și, respectiv, 9,2%.

 

În aprilie-iunie 2021 câștigul salarial mediu lunar în sectorul bugetar a constituit 7778,5 lei (cu 8,5% mai mult față de trimestrul II din anul 2020), iar în sectorul real – 9497,8 lei (cu 17,1% mai mult față de trimestrul II din anul precedent).

 

Indicele câștigului salarial real în trimestrul II curent față de aceeași perioadă din anul 2020 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum) a fost de 111,8%.

 

Datele BNS denotă și faptul că numărul mediu al salariaților în toate activitățile economice a crescut în trimestrul II al anului curent față de trimestrul II din 2020 cu 8,3% pe fundalul descreșterii indicatorului în cauză în trimestrul II din anul precedent față de trimestrul respectiv din anul 2019 cu 8,2%. Cele mai semnificative majorări ale numărului salariaților s-au înregistrat în așa activități ca cazarea și alimentația publică – cu 83,7% (față de -60,5% în trimestrul II/2020 față de trimestrul II/2019); construcții – cu 19,4% (-9,5%); informații și comunicații și tranzacții imobiliare – cu 16,8 și, respectiv, 16,4% (+2,4% și -8,1%).

 

Comparativ cu datele publicate în trimestrul I al anului 2021, numărul mediu al salariaților a crescut cu 1,4%, cele mai semnificative fiind raportate în agricultură (în special, în virtutea caracterului sezonier al activităților), silvicultură și pescuit – cu 13,3%; industria extractivă – cu 9,7%; construcții – cu 7,6%.

 

Totodată, diminuarea numărului mediu de salariați în trimestrul II/2021 față de trimestrul I/2021 s-au înregistrat în învățământ – cu 1,8%; administrație publică și apărare, asigurări sociale obligatorii – cu câte 0,3%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.