18
11 2019
1627

Ce alocații sociale vor fi majorate

Cuantumul alocațiilor sociale va fi majorat cu 40% pentru persoanele cu dizabilități severe, accentuate și medii și va constitui 80% din cuantumul pensiei minime pentru persoanele cu aceste dizabilităţi stabilit anual de către Guvern. Totodată, se va majora cu 30% alocația pentru persoanele vârstnice. Aceasta va constitui 50% din cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă stabilit anual de către Executiv. În Monitorul Oficial din 15 noiembrie curent a fost publicată și Hotărârea nr. 535 din 12 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni. Conform calculelor estimative, pentru implementarea prevederilor va fi nevoie de 79 644,4 mii lei pentru anul 2020, de 83 286,0 mii lei – pentru anul 2021 și de 87 475,6 mii lei – pentru anul 2022, mijloace prevăzute în procesul elaborării Cadrului bugetar pe termen mediu pentru anii 2020- 2022. Totodată, în Monitorul Oficial a fost publicată Hotărârea nr.533 privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie. Documentul prevede excluderea condiționalității de a fi beneficiari de pensii sau alocații sociale de stat pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 1917-1990, care, de asemenea, vor beneficia și de alocație lunară de stat. Actualmente, de alocația de stat beneficiază invalizii din rândul militarilor, ofiţerilor de informaţii şi securitate, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi din sistemul administrației penitenciare, soţii supravieţuitori ai participanţilor la cel de-al Doilea război mondial, unul dintre părinţii participanţilor la acţiunile de luptă în timp de pace sau la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei țării, participanții la acţiunile de luptă din Afganistan, militarii aflaţi în serviciul activ, rezerviştii chemaţi la concentrare, voluntarii şi colaboratorii organelor afacerilor interne.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.