22
12 2017
1454

Ce amenzi poate aplica băncilor BNM

Amenzile aplicate persoanelor juridice şi fizice pentru încălcările depistate în rezultatul controlului activităţii instituţiilor bancare de către Banca Naţională a Moldovei se vor vărsa la bugetul de stat. Prevederea este inclusă în Legea privind activitatea băncilor, publicată în ediţia MO din 15 decembrie curent. Noua lege prevede sancțiuni și măsuri sancționatoare aplicabile, care sunt: avertismentul scris, avertismentul public prin care se indică persoana fizică, persoana juridică, inclusiv banca şi natura încălcării, urmate de aplicarea şi perceperea incontestabilă a amenzii băncii cu până la 5% din fondurile proprii ale băncii, calculate la data ultimei raportări.Tot aici, deţinătorilor direcţi şi indirecţi de dețineri în capitalul social al băncii pot fi amendaţi cu până la 100% din mărimea deținerii în capitalul social al băncii, calculată la valoarea nominală. Persoana juridică poate fi amendată în volum de până la 10% din valoarea totală netă a cifrei de afaceri realizată în exerciţiul financiar precedent, care include venitul brut şi constă din dobânzile de încasat şi alte venituri similare, venituri din acţiuni şi alte titluri cu randament variabil sau fix, precum şi comisioanele ori taxele de încasat. Legea prevede că, în cazul în care persoana juridică are calitatea de filială a unei întreprinderi-mamă, venitul brut relevant este cel rezultat din situaţiile financiare consolidate ale întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang, din exerciţiul financiar precedent. În condiţiile legii, membrul organului de conducere sau persoana care deține funcții-cheie pot fi amendaţi în volum de la 1 la 100 de salarii medii de funcţie pentru ultimulele 12 luni de activitate ale persoanei fizice sancţionate. În calculul sumei amenzii vor fi incluse şi beneficiile obţinute anterior, cum ar fi suplimente, prime şi alte adaosuri la salariul de funcţie. Amenzile aplicabile altor persoanei fizice pot atinge valoarea de la 5 mii lei până la 100 mil. lei sau egale cu până la valoarea dublă a beneficiului obţinut ca urmare a încălcării, dacă acesta poate fi determinat. Cu toate acestea, legea mai prevede că “amenzile se aplică persoanelor cărora le poate fi imputată fapta, întrucât aceasta nu s-ar fi produs dacă persoanele respective şi-ar fi exercitat în mod corespunzător responsabilităţile care decurg din îndatoririle funcţiei lor stabilite conform legislaţiei, actelor normative emise în aplicarea prezentei legi şi cadrului intern de administrare, ori, după caz, persoanelor în privinţa cărora Banca Naţională a Moldovei constată că acestea nu acţionează în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase sau dacă nu mai corespund cerinţelor de reputaţie şi competenţă adecvată naturii, extinderii şi complexităţii activităţii băncii şi responsabilităţilor încredinţate.”

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.