23
03 2020
513

Cererea și oferta pieței muncii în perioada 2014-2018

În perioada 2014-2018, populația economic activă în țara noastră a crescut cu 58,3 mii, iar rata de activitate s-a majorat de la 41,2% în 2014 la 43,3% în 2018. Datele sunt prezentate într-o notă analitică despre cererea și oferta forței de muncă în ultimii cinci ani (2014-2018), realizată de Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. Potrivit publicației, în 2018 cea mai scăzută rată de activitate a fost înregistrată în rândul tinerilor. Astfel, tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani au înregistrat o rată de activitate de 20,8%, iar la cei cu vârsta între 15-29 ani – de 30,2%. Nivelul de ocupare a populației de 15 ani și peste în 2018 a fost de 42,0%, cu o creștere de 2,4% în raport cu anul 2014. Totodată, în a anul 2018 în sectorul agricol au activat 36% din totalul persoanelor ocupate, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă față de anul 2014, când indicatorul era de 20,0%. Concomitent, în industrie și construcții ponderea persoanelor ocupate a scăzut, fiind în anul 2018 de 11,8% și, respectiv, 4,7%. Conform datelor ANOFM, în perioada de referință cel mai mult a crescut numărul locurilor vacante cu salarii între 3001- 5000 lei (+15,2%), iar ponderea locurilor vacante care oferă un salariu sub 3000 lei s-a diminuat cu 34,5%. Pe parcursul anului 2018, în comerțul cu ridicata și amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor au fost create 17511 locuri de muncă, în timp ce 9244 au fost lichidate. Astfel, în acest domeniu s-a înregistrat un sold pozitiv de 8267 locuri de muncă. În industria prelucrătoare s-a înregistrat un sold pozitiv de 3707 posturi, în sănătate și asistență socială – de 1608, administrația publică și apărare; asigurări sociale obligatorii – 1299. În același timp, cele mai mari pierderi de locuri de muncă în anul 2018 au fost înregistrate în transport și depozitare (-1420), agricultură, silvicultură și pescuit (-1179), învățământ (-720), precum și în activitățile științifice și tehnice profesionale (-459). Cererea pentru muncitorii necalificați a fost în creștere până în 2016, iar din anul 2017 a început să scadă, diminuându-se în 2018 față de 2014 cu 2,1%. Conform mediului de reședință, ponderea locurilor vacante în mediul rural nu s-a schimbat esențial în perioada de referință și a constituit circa 1/7 din numărul total de locuri vacante înregistrate, ceea ce arată că cererea de forță de muncă continuă a fi solicitată preponderent în mediul urban (85%). Totodată, potrivit documentului, Republica Moldova rămâne a fi caracterizată drept una dintre țările cu cea mai mică rată de ocupare a populației (42,0%) comparativ cu țările din Europa de Est: România (64,8%), Ucraina (66,1%), Belarus (68,0%), Armenia (46,2%), dar și în comparație cu media UE (68,6%).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.