09
07 2020
1087

Cererile pentru înregistrarea cu statut de șomer vor fi depuse online

Cererile de înregistrare cu statut de șomer vor putea fi depuse și în regim online, fiind eliminată necesitatea prezentării documentelor de către solicitanți în cazul în care statutul declarat de aceștia este validat în baza datelor înscrise în registrele electronice ale altor instituții, cum ar fi Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Servicii Publice etc.
 
Guvernul a aprobat ieri, 8 iulie, proiectul  cu privire la modificarea anexelor nr. 1 și nr.11 din Hotărârea Guvernului pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă.

 

Modificările sunt propuse în contextul digitalizării și automatizării procedurii de  acordare a ajutorului de șomaj, ceea ce va permite ca decizia de stabilire a acestuia să fie emisă odată cu înregistrarea statutului de șomer. Astfel, va fi posibilă ținerea evidenței șomerilor doar în sistemul informațional și vor fi eliminate costurile aferente păstrării pe hârtie.

 

Totodată, modificările presupun și stabilirea automată a cuantumului și duratei de plată a ajutorului de șomaj de către sistemul informațional al Casei Naționale de Asigurări Sociale în baza datelor din decizia privind stabilirea dreptului la ajutor de șomaj emisă de către subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, ceea ce va permite eliminarea termenului de 30 de zile în care se realizează calculul de către CNAS conform prevederilor în vigoare.

 

În același timp, în cazul în care informația necesară pentru stabilirea cuantumului ajutorului de șomaj este incorectă sau incompletă, ajutorul va fi stabilit după apariția informației necesare, iar deciziile vor fi înregistrate în Registrul electronic al deciziilor de stabilire a dreptului la ajutor de șomaj.

 

Proiectul conține și prevederi referitoare la modul de confirmare a stagiului de cotizare realizat până la 1 ianuarie 1991. Astfel, stagiul de cotizarea se va confirma în baza informației scanate din carnetul de muncă și înregistrate în Registrul de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale.

 

Implementarea prevederilor va fi finanțată din mijloacele proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, costurile fiind estimate la circa 1,8 mil.lei.

 

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.