10
12 2021
223

Cerințe minime pentru protecția securității unor lucrători

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea Cerințelor minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive.
 
Potrivit documentului, angajatorul va fi obligat să asigure elaborarea Documentului privind protecția împotriva exploziilor anterior începerii activității și actualizarea acestuia în cazul în care locul de muncă, echipamentul de lucru sau organizarea activității suferă schimbări semnificative, extinderi sau transformări.

 

De asemenea, angajatorul va asigura clasificarea locurilor unde pot apărea medii explozive pe zone, în funcție de frecvența și durata permanenței unui mediu exploziv. Acolo unde este cazul, locurile unde pot apărea medii explozive în concentrații atât de mari încât să pună în pericol sănătatea și securitatea lucrătorilor, trebuie marcate cu indicatoare la punctele de intrare. Totodată, înainte să se atingă condițiile de explozie, lucrătorii trebuie avertizați prin semnale optice sau acustice și retrași.

 

În același timp, angajatorul trebuie să le asigure celor care lucrează în asemenea locuri o formare corespunzătoare și suficientă cu privire la protecția împotriva exploziilor. Conținutul acestor formări poate fi parte integrantă a Instruirii la locul de muncă sau a celei periodice conform Hotărârii Guvernului nr.95/2009. Mențiunile despre această formare vor fi incluse în Fișa individuală pentru evidența instruirilor.

 

Totodată, înainte ca un loc de muncă respectiv să fie folosit pentru prima oară, trebuie verificată siguranța sa globală față de explozii, iar la evaluarea riscurilor de explozii se va lua în considerare, obligatoriu, locurile care sunt sau pot fi legate prin deschideri de locurile în care pot apărea medii explozive.

 

Asemenea locuri care sunt deja în folosință înainte de intrarea în vigoare a Cerințe minime, se vor conforma cerințelor în cel mult 3 ani de la data intrării acestora în vigoare.

 

Potrivit notei proiectului, prin implementarea proiectului propus se urmărește, inclusiv, disciplinarea angajatorului prin asigurarea cu locuri de muncă ce corespund standardelor și cerințelor internaționale, dar și a salariatului prin neexpunerea personală în locuri cu potențial risc de explozie fără informare și evaluare a zonelor respective.

 

Este important de menționat că aceste Cerințe nu se vor aplica pentru zonele utilizate direct în timpul tratamentului medical al pacienților; la dispozitivele de ardere a combustibililor gazoși; la producerea, manevrarea, utilizarea, depozitarea și transportul substanțelor explozive; în industriile extractive; la utilizarea mijloacelor de transport terestre, navale și aeriene sau în cazul recipientelor și vaselor sub presiune, care pot deveni sursa unei explozii.

 

Proiectul poate fi consultat până la 14 decembrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.