28
05 2019
999

Cerințe pentru dezvoltarea rețelei electrice de distribuție

Rețelele electrice de distribuție se vor dezvolta în baza unei proceduri descrise în Regulamentul privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție. Documentul a fost publicat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în Monitorul Oficial din 24 mai curent. Procedura nu se aplică în cazul întovărășirilor pomicole, cooperativelor de construcție a garajelor și a altor asociații de coproprietari din intravilanul sau extravilanul localităților și nici în cazul în care în autorizația de construire se prevede dezvoltarea rețelei electrice din contul beneficiarului. Documentul are drept scop stabilirea modului de elaborare, evaluare și aprobare a rețelelor electrice de distribuție, etapelor și procedurii de dezvoltare a acestora și a responsabilităților părților implicate în proces. Regulamentul se va aplica de către operatorii sistemelor de distribuție, autoritățile administrației publice locale, asociații și investitori. Astfel, de dezvoltarea rețelei electrice de distribuție sunt responsabili operatorii, care sunt obligați să elaboreze și să prezinte ANRE spre aprobare un plan de dezvoltare a rețelei pentru o perioadă de 3 ani. Acesta va fi elaborat ținându-se cont de Strategia energetică, oferta și cererea energiei electrice, planurile urbanistice sau cele de amenajare a teritoriului localităților, de planurile de investiții, precum și de studiile proprii. Planul se consultă cu autoritățile locale și utilizatorii de sistem. Documentul poate fi modificat odată pe an, în funcție de necesități sau la solicitarea Agenției. Dacă pentru dezvoltarea rețelei electrice de distribuție noi sau a porțiunii de rețea este necesară obținerea dreptului de folosință asupra terenului care este proprietate a altei persoane, operatorul trebuie să obțină acest drept direct de la proprietar. Dacă nu se ajunge la un acord, acesta solicită APL să soluționeze problema. Totodată, dacă APL sau investitorul solicită dezvoltarea rețelei electrice în termen mai restrâns decât cel stabilit în plan, operatorul are dreptul să propună acestora să finanțeze dezvoltarea preconizată a rețelei. Pentru aceasta se va încheia un contract, în care va fi stipulată suma resurselor financiare alocate, termenele și condițiile de rambursare de către operator a acestora. Regulamentul mai prevede că, anual, până la 30 aprilie, operatorul va prezenta ANRE un raport privind realizarea planului de dezvoltare și a celui de investiții pentru anul precedent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.