13
11 2019
16569

Certificatul de concediu medical: verificarea statutului

Casa Naţională de Asigurări Sociale reiterează că, stabilirea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă are loc în baza datelor din certificatele de concedii medicale, care sunt introduse şi transmise CNAS de către instituţiile medicale prin intermediul Portalului certificatelor de concediu medical. Pentru informarea cetăţenilor, pe pagina web a Casei Naţionale a fost lansat serviciul electronic „Statutul certificatului de concediu medical". Acest serviciu permite persoanelor să verifice statutul certificatul medical, şi anume: – dacă datele din certificatul de concediu medical au fost prezentate de către instituţiile medicale; – dacă aceste date au fost examinate de către casa teritorială de asigurări sociale şi indemnizaţia a fost stabilită ori s-a refuzat în stabilirea acesteia; – dacă mijloacele financiare pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă au fost transferate pentru achitare prestatorilor de servicii de plată. Pentru a verifica statutul certificatului de concediu medical, este necesar de a completa doar seria şi numărul sau numai numărul certificatului de concediu medical. În funcție de etapa de recepţionare şi prelucrare a datelor din certificatele respective, se vor reflecta statutele corespunzătoare. În cazul în care datele din certificatul de concediu medical este transmis CNAS de către instituţia medicală prin Portalul certificatelor de concediu medical, pe ecran se va reflecta mesajul: „Datele din certificatul medical sunt recepţionate şi sunt în proces de examinare". Beneficiarului i se comunică mesajul „Decizia de stabilire a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este aprobată", dacă datele din certificatul de concediu medical sunt prelucrate şi în baza acestora a fost stabilită indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, care urmează să fie transferată spre plată. Comunicăm că, plata indemnizaţiilor se efectuează în luna următoare lunii în care a fost aprobată decizia privind stabilirea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă de către casele teritoriale. După transferul mijloacelor financiare către prestatorii serviciilor de plată, se va reflecta mesajul „Indemnizaţia este transferată spre plată" şi va fi indicat prestatorul de plată desemnat. Dacă, la recepţionarea datelor din certificatul de concediu medical, se constată că încă nu este declarat de către angajator venitul asigurat pentru luna precedentă perioadei concediului medical din motiv că încă nu a survenit termenul de prezentare a declaraţiei prevăzut de legislaţie, la verificarea statutului este reflectat mesajul „În aşteptarea calculului". În acest caz, după apariţia datelor privind venitul asigurat, informaţia din certificatul de concediul medical va fi examinată de către CTAS. În cazul în care datele din certificatul de concediu medical încă nu au fost introduse în Portalul certificatelor de concediu medical de către instituţia medical, este reflectat mesajul „Nu au fost transmise datele din certificatul medical". Dacă instituţia medicală a introdus informaţia din certificatul de concediu medical, însă din careva motive datele nu au fost acceptate spre examinare, pe ecran apare mesajul „Datele din certificatul medical nu s-au acceptat", cu indicarea motivului. În cazul în care la examinarea datelor din certificatul de concediul medical se constată că persoana nu întruneşte condiţiile necesare pentru stabilirea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, CTAS emite decizie de refuz. În acest caz este reflectat mesajul „Este adoptată decizia de refuz în stabilirea indemnizaţiei".

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.