19
09 2017
1102

Cetățenii RM reîntorși de peste hotare vor primi suport pentru reintegrare

Cetățenii Republicii Moldova reîntorși de peste hotare vor beneficia de acțiuni ce au ca scop reintegrarea lor în societate. Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2017-2020 privind reintegrarea cetățenilor Republicii Moldova de peste hotare a fost publicată în Monitorul Oficial, nr.335-339 din 15 septembrie 2017. Planul conține peste 20 de acțiuni, majoritatea dintre ele fiind susținute financiar de Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare. Un obiectiv aparte al Planului îl constiuie reintegrarea economică a compatrioţilor nostri reântorși acasă. În acest sens, Ministerul Economiei și Infrastructurii și Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM), precum și Ministerul Agriculturii, Dezvoltarea Regională și Mediului, vor organiza cursuri de instruire privind inițierea și administrarea afacerilor pentru migranți sau rude de gradul I ai acestora. Pentru realizarea obiectivului menționat se vor mai desfășura acțiuni de cofinanțare a afacerilor prin intermediul Programului „PARE 1+1”, a afacerilor agricole și non-agricole în mediul rural și încurajarea cooperării publice-private cu scopul diversificării programelor de atragere a remitențelor. Alte măsuri mai vizează organizarea activităților de informare privind oportunitățile de angajare în câmpul muncii, oferte educaționale pentru adulți și copiii din familiile acestora, inițierea afacerilor, organizarea activităților de informare privind reforma sistemului de pensii și beneficiile Acordurilor de securitate socială semnate cu statele de destinație a cetățenilor RM, precum și desfășurarea unor evenimente de consolidare a Diasporei, cum ar fi — Zilele Diasporei, Ziua internațională a Migrantului, congrese, forumuri etc. În același timp, documentul conține și acțiuni de promovare a istoriilor de succes a cetățenilor reântorși, pentru care Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare va aloca 460,5 mii lei. Planul mai conține o serie de sesiuni de informare și mediatizare a posibilităților de accesare a fondurilor financiare destinate cetățenilor RM reântorși de peste hotare, precum și să creeze un parteneriat eficient între Diasporă și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Acțiunile prevăzute în Plan vor fi acoperite din bugetul de stat, precum și cu suportul partenerilor de dezvoltare - Organizația Internațională pentru Migrație și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.