02
09 2020
880

CFV20: modul de completare și prezentare

În Monitorul Oficial din 28 august curent a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 423 din 15 august 2020 cu privire la aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului și a Modului de completare și prezentare a dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului.
 
 
Obligația de prezentare a dării de seamă, conform art.323 alin. (4) din Legea viei şi vinului, o au:
a) producătorii de viţă altoită pentru producerea strugurilor destinaţi fabricării produselor vitivinicole;
b) producătorii de vinuri;
c) producătorii de băuturi pe bază de vin, de produse obţinute pe bază de vin;
d) unitatea vinicolă care a achiziţionat strugurii destinaţi vinificării.
 
Conform Ordinului, darea de seamă se prezintă SFS nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare în care au fost eliberate documentele aferente tranzacțiilor efectuate de plătitorii contribuțiilor obligatorii la Fond, utilizând metode automatizate de raportare electronică. În condițiile în care în perioada de raportare nu au loc tranzacții ce constituie obiect al calculării contribuțiilor, lipsește obligația prezentării dării de seamă.
 
În formular obligatoriu se indică codul fiscal al subiectului care prezintă darea de seamă, denumirea întreprinderii, adresa juridică, direcţia deservire fiscală din cadrul SFS în raza căruia îşi are sediul de bază subiectul care prezintă darea de seamă, data prezentării acesteia și perioada pentru care este prezentat formularul.
 
Prima perioadă de raportare conform modului stabilit de prezentul ordin este 1 mai – 31 august 2020.
 
Ordinul a intrat în vigoare la data publicării, fiind abrogat Ordinul IFPS nr. 429/2013. 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.