17
03 2022
329

Cheltuielile de expertiză judiciară pentru unele categorii de persoane vor fi suportate de stat

În cauzele civile, cheltuielile pentru efectuarea expertizei judiciare sau extrajudiciare în scopul instituirii măsurii de ocrotire în cazul persoanelor cu boli psihice vor fi finanțate din contul bugetului de stat.
 
Parlamentul a aprobat în prima lectură, cu 84  de voturi, proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar, ce are ca scop îmbunătățirea sistemului de ocrotire judiciară prin furnizarea gratuită a expertizei judiciare și extrajudiciare persoanelor care suferă de boli psihice grave.

 

Potrivit autorului proiectului, în instanțele de judecată se adresează frecvent petiționari pentru instituirea măsurilor de ocrotire în privința rudelor sau altor persoane, fără a anexa raportul de expertiză psihiatrică a persoanei în privința căreia se solicită instituirea măsurii, motivând că nu au resurse financiare pentru plata expertizei sau nu cunosc procedura.

 

Conform datelor prezentate de Centrul de Medicină Legală, anual instituția elaborează circa 30 de expertize judiciare în procesul civil și 300 expertize extrajudiciare. Ținând cont de aceste date, pentru implementarea noilor reglementări se prevăd mijloace financiare din contul bugetului de stat de circa 350 mii lei anual.

 

Proiectul urmează a fi aprobat în lectura a doua.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.