02
10 2019
614

Cheltuielile entităților pentru formarea profesională prin învățământ dual ar putea fi compensate

Cheltuielile agentului economic suportate pentru realizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual ar putea fi compensate din bugetul de stat în proporție de cel mult 50%. Modalitatea de compensare a cheltuielilor va fi prevăzută de Regulamentul privind mecanismul de utilizare a mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru susţinerea agenților economici în vederea instruirii ucenicilor. În acest sens, Ministerul Economiei a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr .70/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual. Mijloacele financiare alocate vor fi utilizate doar pentru compensarea cheltuielilor suportate de agenții economici care, la data depunerii cererii de compensare, nu au restanțe la bugetul public național și nu se află în procedură de insolvabilitate sau de lichidare. Astfel, potrivit proiectului, pentru fiecare agent economic se va compensa 50% din valoarea salariului de bază lunar al ucenicului (fără adaosuri şi sporuri), dar nu mai mult de 30% din cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, salariu de bază lunar al maistrului-instructor în producție, dar nu mai mult de cuantumul minim garantat al unui salariu în sectorul real și taxa de studii achitată de agentul economic către instituția de învățământ profesional tehnic unde se instruiește prin învățământul dual angajatul-ucenic, dar nu mai mult de cuantumul minim garantat al unui salariu în sectorul real. De coordonarea procesului de administrare a mijloacelor financiare alocate va fi responsabil Ministerul Economiei și Infrastructurii prin intermediul Consiliului de administrare a mijloacelor financiare alocate și Camerei de Comerț și Industrie, care va fi format din 5 membri – câte un reprezentant al CCI, Cancelariei de Stat, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și Ministerului Finanțelor și doi reprezentanți ai MEI. Pentru a beneficia de compensarea cheltuielilor, după absolvirea de către ucenic a anului de studii, dar nu mai târziu de data de 30 septembrie al anului în care a absolvit instituția de învățământ, agentul economic va depune o cerere în scris la secretarul Consiliului. La cerere se va anexa copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național, datele bancare, descrierea activităților de bază desfășurate cu anexarea ultimei situații financiare și a raportului de audit (în condițiile în care activitatea agentului economic a fost auditată de un audit extern), a productivității muncii prin prisma indicatorilor economici relevanți, a locurilor de muncă care vor fi create prin angajarea ucenicilor după absolvire. De asemenea, se va anexa și copia Acordului de cooperare cu instituția de învățământ sau Centrul de formare profesională, care implementează programe de formare profesională tehnică prin învățământ dual, precum și copia contractului de ucenicie încheiat cu fiecare ucenic și maistru-instructor în producție. Potrivit notei informative a documentului, mijloacele financiare necesare sunt aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019. Totodată, în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu sunt prevăzute mijloace financiare pentru acțiunea respectivă în mărime de 10 mil. lei anual, până în anul 2022. Potrivit unei analize a gradului de acoperire a compensării cheltuielilor agenților economici care își instruiesc personalul prin învățământ dual, anual urmează a fi acoperite costurile pentru circa 720 de ucenici, 70% din aceștia fiind instruiți în baza programelor de formare profesională tehnică cu perioada de 1 an și angajați, ulterior, la agentul economic care a asigurat instruirea. Respectiv, anual prin intermediul acestui instrument este planificată crearea a peste 500 locuri noi de muncă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.