01
04 2021
458

Cheltuielile populației în mediul urban și rural

Populaţia din mediul urban a suportat în anul 2020 cheltuieli de consum cu 1157,2 lei sau de 1,5 ori mai mari faţă de cheltuielile populaţiei din mediul rural, comunică Biroul Național de Statistică.

 

Totodată, datele denotă că în mediul urban pentru asigurarea consumului de produse alimentare populația a alocat în perioada de referință 39,8% din cheltuielile lunare de consum, iar în rural – 47,2%. Pentru populația urbană a fost înregistrată o pondere mai mare a cheltuielilor pentru transport – 6,3% față de 4,7% în mediul rural, sănătate – 5,3% față de 4,1%, recreere și cultură – 3,6% față de 1,2%, educație – 1,0% față de 0,5% și pentru restaurante și hoteluri – 3,3% față de 0,6%.
 

Totodată, pentru populația rurală o pondere mai mare în structură ocupă cheltuielile pentru îmbrăcăminte și încălțăminte – 9,3% față de 8,4% în mediul urban, dotarea și întreținerea locuinței – 16,6% față de 15,6% și telecomunicații – 4,9% față de 4,5%.

 

Datele statistice demonstrează și faptul că cheltuielile de consum ale gospodăriei sunt puternic influențate și de mărimea acesteia, în special în cazul gospodăriilor numeroase. Dacă în gospodăriile cu o singură persoană cheltuielile medii lunare per persoană constituie 3485,2 lei, pentru cele care au în componența sa 5 și mai multe persoane cheltuielile sunt de 1,7 ori mai mici (2029,8 lei). Aceeași tendință este înregistrată și în funcție de numărul de copii în gospodărie: o gospodărie cu numai un copil în întreținere cheltuiește în medie per persoană de 1,5 ori mai mult decât o gospodărie cu 3 și mai mulți copii.

 

În structura cheltuielilor totale de consum ale populaţiei predomină cheltuielile băneşti – 92,1%, pe când cele în natură le revine, respectiv, 7,9%. În gospodăriile urbane cheltuielile în natură constituie 3,3% din total cheltuieli de consum și, de regulă, reprezintă consumul produselor alimentare primite gratis din afara gospodăriei (rude, ajutor social etc.).

 

În cazul gospodăriilor rurale, cheltuielile în natură sunt mai semnificative (12,3%), dată fiind acoperirea necesarului de consum alimentar din contul produselor obţinute, în mare parte, din activitatea agricolă, precum și primite gratis din afara gospodăriei.

 

Conform datelor BNS, cele mai mici cheltuieli au fost suportate de populaţie în trimestrul II al anului trecut – 2670,6 lei, iar cele mai mari – în trimestrul III – 2852,0 lei. Ponderea cheltuielilor pentru produse alimentare a înregistrat tendinţe fluctuante pe parcursul perioadei de referință, cea mai mică fiind înregistrată în trimestrul I (41,8%), iar cea mai mare – în trimestrul II (45,4%).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.