Știri

Cînd Comisia Europeană va relua finanțarea Moldovei

Comisia Europeană va putea relua asistența macrofinanciară și bugetară a Republicii Moldova din anul 2017, cu condiția că va fi semnat un nou acord cu FMI. Aceste aspecte au fost discutate în cadrul celei de-a doua reuniuni a Subcomitetului UE-Moldova pentru cooperare economică și alte tipuri de cooperare sectorială, care s-a desfășurat la Chișinău la finele săptămînii trecute. Potrivit Ministerului Economiei, în contextul vizitei misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI) la Chișinău, preconizată pentru perioada 5-15 iulie 2016, experții europeni au îndemnat Republica Moldova să agreeze un acord de finanțare cu Consiliul directorilor FMI. În cadrul discuțiilor s-a menționat că acest acord va permite Comisiei Europene reluarea începînd cu anul 2017 a asistenței macrofinanciare și a suportului bugetar preconizat pentru RM, inclusiv în condițiile implementării acordului de constituire a DCFTA în Republica Moldova. Experții naționali și europeni au analizat situația curentă în domeniul economic, financiar și statistic, precum și prognoza macroeconomică pentru următorii trei ani atît în UE, cît și în Moldova. În cadrul reuniunii au fost trecute în revistă progresele înregistrate de autoritățile moldovenești în ceea ce ține de ajustarea cadrului legal național la cel european în domeniile achizițiilor publice, piața de capital și sectorul asigurărilor, sectorul bancar, politica fiscală și de taxe, gestionarea finanțelor publice și importanța auditului extern în acest sens, cooperarea în domeniul statisticii. În context, s-a discutat și reformarea Curții de Conturi, care va schimba conceptual modul de organizare și funcționare a instituției. Experții UE au reiterat necesitatea continuării reformelor structurale și punerea accentului pe implementarea acestora, totodată un subiect aparte l-a constituit implementarea prevederilor Acordului de asociere Moldova - UE la capitolul anti-fraudă și control. Reprezentanții delegației europene au salutat mersul realizării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare care urmează a fi îndeplinită pînă la 31 iulie 2016, un subiect aparte constituindu-l reforma administrației publice, promovată de autoritățile de la Chișinău. În acest sens a fost reiterată necesitatea consultării Strategiei privind reforma administrației publice cu toate părțile implicate cu accente pe prioritățile legate de răspunderea administrativă, dezvoltarea și coordonarea politicilor publice, modernizarea serviciilor publice, gestiunea finanțelor publice, managementul resurselor umane. Cele două părți au subliniat importanța continuării reformelor în sectorul bancar, prin consolidarea și îmbunătățirea guvernanței băncilor, a măsurilor de supraveghere și transparență a acționarilor băncilor, precum și a depistării și investigării în termeni restrînși a fraudelor din sistemul financiar.

via | www.noi.md

Instituții:

Ministerul Economiei

962 vizualizări

Data publicării:

28 Iunie /2016 10:01

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon