Știri

CMC: proiectul regulamentului de gestionare a imobilelor nelocuibile

Încăperile nelocuibile din proprietatea publică a mun. Chișinău vor fi transmise în locaţiune/folosinţă în baza unei decizii aprobate de către Consiliului municipal Chișinău (CMC), contractul de locaţiune/comodat fiind încheiat doar în cazul adoptării deciziei, prin care va fi stabilit termenul de acțiune a contractului (cel mult 10 ani). Acesta se va încheia între Consiliu în calitate de locator şi locatar, cel din urmă având obligația să-l înregistreze la Agenția servicii publice.
 
CMC propune pentru consultări publice proiectul  noii redacții a deciziei cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă – proprietate municipală.

 

Potrivit documentului, persoanele fizice şi juridice locatare nu vor putea transmite încăperile nelocuibile în sublocaţiune/ cesiune sau sub forma altor contracte sau raporturi juridice către terți fără consimțământul CMC, care urmează a fi exprimat printr-o decizie aprobată separat. Proiectul va reglementa drepturile și obligațiile locatarului și sublocatarului, modul de încheiere și reziliere a contractului, efectuarea decontărilor între părți etc.

 

Conform documentului, cuantumul chiriei anuale pentru folosirea clădirilor, construcţiilor şi încăperilor nelocative ce va determina conform formulei specificate în Legea bugetului de stat pe anul de referință și valorii coeficienților folosiți în calcule, cu excepția coeficientului de piață (k4), în baza fișei actualizate anual de evaluare a încăperilor. Totodată, este propusă revizuirea listei actelor necesare pentru depunerea cererii de obținere a dreptului de locațiune descrisă, este descrisă procedura și termenii în care urmează a fi asigurată eliberarea încăperilor în cazul încetării acțiunii contractului (inclusiv rezoluțiunii).

 

Încă o prevedere este că, în cazul în care bunul se dă în locațiune pe un nou termen, dreptul prioritar privind încheierea contractului se va acorda locatarilor doar în cazul în care aceștia și-au onorat anterior obligațiile contractuale cu bună credință și sunt de acord cu noile condiții.

 

Proiectul poate fi consultat până la data de 22 septembrie 2020.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

579 vizualizări

Data publicării:

09 Septembrie /2020 08:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon