17
07 2018
698

CNAS a acumulat venituri de 9,98 mld. lei în şase luni

Casa Naţională de Asigurări Sociale a prezentat raportul operativ privind executarea BASS în 6 luni ale anului 2018. În bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de peste 9,98 mld. lei, ceea ce constituie 51,7% din suma anuală aprobată de puţin peste 19,31 mld lei. Astfel, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii au fost acumulate în sumă de 6,29 mld. lei, sau 50,1% din suma anuală. Comparativ cu perioada similară a anului 2017, suma acestor contribuţii a înregistrat o creştere cu 763,8 mil. lei sau cu 13,8%. De la bugetul de stat transferurile au constituit 3,66 mld. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care: - 2,66 mld. lei – plăţi ale prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi (49,0% din suma anuală aprobată) - 1 mld. lei – pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. CNAS constată că cheltuielile totale ale BASS în perioada raportată au fost executate în sumă de 9,43 mld. lei sau 48,8% din suma anuală aprobată, majorându-se cu 721,4 mil. lei comparativ cu perioada similară a anului 2017. Veniturile totale executate au depăşit cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 547,7 mil. lei, iar soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia de 1 iulie 2018 a constituit 555,0 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.