18
02 2020
933

CNAS îndeamnă beneficiarii să-și ridice indemnizațiile

Casa Naţională de Asigurări Sociale a comunicat beneficiarilor de prestații sociale că au fost efectuate transferurile pentru toate prestaţiile sociale în mărime de circa 382,7 mil. lei, inclusiv banii destinaţi achitării indemnizaţiilor pentru familiile cu copii. Astfel, pentru plata indemnizaţiei de maternitate au fost transferate 52,8 mil. lei pentru 1972 beneficiari, iar pentru cea paternală - 1,8 mil. lei (368 beneficiari). Indemnizaţia unică la naşterea copilului va fi achitată în sumă de 24,6 mil. lei (3072 persoane), iar indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani va fi plătită la 47248 persoane în sumă de 89,2 mil. lei. Totodată, indemnizația lunară pentru creșterea până la 3 ani a copiilor gemeni sau mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină este plătită pentru 1507 beneficiari, suma totală constituind 1 mil. lei. Celor 37 485 beneficiari care au ales opțiunea indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani le revin, per total, 26,3 mil. lei. Au fost efectuate transferurile pentru alte 14 prestaţii sociale, cum ar fi compensaţii, alocaţii, ajutorul social, ajutorul pentru şomaj, ajutorul pentru perioada rece a anului. Pentru a primi banii prin intermediul băncii, beneficiarii urmează să se adreseze către instituţia la care a fost deschis contul salarial sau social. În cazul în care beneficiarul nu este deţinător de card, banii pot fi primiți în orice oficiu poştal, indiferent de locul înregistrării la domiciliu. CNAS îndeamnă beneficiarii de prestaţii sociale să ridice de la oficiile poștale mijloacele bănești care li se cuvin. La sfârșitul fiecărei luni, sumele nesolicitate sunt restituite pe contul Casei Naționale, fiind incluse în plată în luna imediat următoare a lunii de gestiune. Anterior CNAS a efectuat și transferul în sumă de 64,8 mil. lei pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Circa 22 369 beneficiari pot ridica indemnizaţiile respective pentru lunile precedente, procedura fiind descrisă supra. Beneficiarii acestor indemnizaţii pot afla la care prestator de servicii de plată au fost transferaţi banii, accesând serviciul electronic „Statutul certificatului de concediu medical” de pe pagina web al CNAS prin introducerea în câmpul respectiv a numărului certificatului medical. CNAS anunță că, în luna ianuarie 2020, nu au fost ridicate de la oficiile poştale 18,8 mil. lei sau 51% din suma total transferată de CNAS pentru indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă și îndeamnă beneficiarii să ridice de la prestatorii de servicii de plată banii care li se cuvin până la 27 februarie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.