24
07 2019
756

CNAS: mâine expiră termenul de achitare a contribuțiilor la BASS

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte că data de 25 iulie 2019 este termenul-limită de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, iar în conformitate cu anexa nr.1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, plătitori sunt: – categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.1-1.6 din anexa menţionată, care au obligaţia să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna iunie curent până la data de 25 iulie 2019 inclusiv;persoanele fizice care se regăsesc în una din situaţiile: fondatori ai întreprinderilor individuale; notari învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege; executori judecătoreşti învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege; avocaţi care au înregistrată una dintre formele de organizare a activităţii de avocat în condiţiile legii; administratori autorizaţi care au înregistrată una dintre formele de organizare a activităţii de administrator în condiţiile legii; persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor au obligaţia să achite contribuţiile individule de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna iunie curent în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală, până la data de 25 iulie 2019 inclusiv, ce constituie suma de 788 lei; – angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane ce activează în regim de taxi - pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi, care au obligaţia să achite contribuţiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna august curent în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală, până la data de 25 iulie 2019 inclusiv, în suma de 788 lei per angajat. Potrivit art. 7 alin. (1) al Legii nr. 300/2018 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, neplata în termen a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii atrage după sine calcularea majorărilor de întârziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate. Calcularea majorărilor de întârziere se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale lunar, fără emiterea unei decizii speciale. CNAS recomandă plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor de stat să se conformeze prevederilor legislaţiei şi să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii în termenii stabiliţi.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.