23
10 2019
741

CNAS: pentru achitarea contribuțiilor au mai rămas trei zile

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte contribuabililor că data de 25 octombrie 2019 reprezintă termenul-limită de declarare şi plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat. În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, obligația de prezentare a rapoartelor și de achitare a plăților o au: – categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.1 - 1.6 din anexa menţionată – pentru luna septembrie curent până la data de 25 octombrie 2019 inclusiv – persoanele fizice, care se regăsesc în una din situaţiile: fondatori ai întreprinderilor individuale; notari învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege; executori judecătoreşti învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege; avocaţi care au înregistrată una dintre formele de organizare a activităţii de avocat în condiţiile legii; administratori autorizaţi care au înregistrată una dintre formele de organizare a activităţii de administrator în condiţiile legii; persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor – pentru luna septembrie curent, în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală, până la data de 25 octombrie inclusiv, ce constituie suma de 788 lei – angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă în calitate de conducător auto – pentru luna noiembrie 2019, în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală, până la data de 25 octombrie 2019 inclusiv, ce constituie suma de 788 lei per fiecare angajat. Potrivit art. 7 alin. (1) al Legii nr. 300/2018 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, neplata în termen a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii atrage după sine calcularea majorărilor de întârziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate. Calcularea majorărilor de întârziere se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale lunar, fără emiterea unei decizii speciale. CNAS recomandă plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor de stat să se conformeze prevederilor legislaţiei, să declare şi să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii în termenii stabiliţi.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.