19
11 2019
457

CNAS: soldul mijloacelor băneşti la 1 noiembrie a constituit 404,0 mil. lei

Casa Națională de Asigurări Sociale a prezentat raportul operativ privind executarea BASS în 10 luni ale anului curent. Astfel, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 18377,6 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (21869,9 mil. lei) la nivel de 84,0%. Conform informației, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 11122,6 mil. lei sau 81,9% comparativ cu suma anuală precizată de 13583,6 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2018, suma contribuţiilor acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 367,4 mil. lei sau cu 3,4%. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 7130,9 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care: – 4993,2 mil. lei au fost destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 82,9% din suma anuală precizată pe anul 2019 de 6020,8 mil. lei şi sunt cu 704,5 mil. lei (16,4%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent; – 2137,7 mil. lei au fost utilizate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 100,0% din suma anuală precizată pe anul 2019 de 2137,7 mil. lei. Cheltuielile totale ale BASS în perioada raportată au fost executate în sumă de 17990,6 mil. lei sau 82,2% comparativ cu suma anuală precizată de 21886,9 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2018, suma cheltuielilor în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 2164,1 mil. lei sau cu 13,7%. În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 387,0 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 noiembrie 2019 a constituit 404,0 mil. lei. Totodată, CNAS informează că, către data de 15 noiembrie, au fost transferate prestatorilor de servicii de plată mijloacele bănești necesare pentru plata tuturor tipurilor de indemnizaţii adresate familiilor cu copii: • pentru indemnizaţia unică la naşterea copilului s-au transferat 28,1 mil. lei pentru 3 600 beneficiari • pentru indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani au fost transferate 85,5 mil. lei pentru 46 685 beneficiari • pentru indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sunt transferate 27,4 mil. lei pentru 38 540 de beneficiari. • pentru indemnizaţia de maternitate şi paternitate s-au transferat 52,2 mil. lei pentru 2468 de beneficiari. Până în momentul de faţă, a fost efectuat transferul pentru toate prestaţiile sociale, inclusiv al ajutorului social în sumă de 35 mil. lei şi al ajutorului pentru şomaj în sumă de 1,7 mil. lei. Pentru plata pensiilor, CNAS a transferat, până la data de 15 noiembrie, 1360,2 mil. lei. De asemenea, la 8 noiembrie CNAS a efectuat transferul în sumă de 39,8 mil. lei pentru 19689 beneficiari de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, care s-au aflat în concedii medicale în luna octombrie 2019, precum şi pentru 7630 beneficiari care nu au primit indemnizaţiile pentru lunile precedente.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.