21
05 2020
796

CNAS solicită conformarea plătitorilor la BASS

Pe data de 25 mai 2020 expiră termenul limită de declarare şi plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, amintește Casa Naţională de Asigurări Sociale. În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, contribuțiile calculate pentru luna aprilie curent urmează a fi raportate și virate în BASS de către: – categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.1-1.6 din anexa menţionată; – fondatorii întreprinderilor individuale; notarii, executorii judecătorești învestiți în funcție în modul stabilit de lege; avocații sau administratorii autorizați care au înregistrată una dintre formele de organizare a activității; persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor; persoanele fizice care exercită activităţi în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal. Aceștia au obligaţia să achite contribuţiile individule de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna aprilie curent în mărime de 1/12 (895 lei) din taxa fixă anuală; – angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi – pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi au obligaţia să declare şi să achite contribuţiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna iunie 2020 în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală (895 lei pentru fiecare angajat). CNAS recomandă plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor de stat să se conformeze prevederilor legislaţiei, să declare şi să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii în termenii stabiliţi.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.