18
06 2021
308

CNAS: veniturile BASS au depăşit cheltuielile executate cu 583,5 mil. lei

În bugetul asigurărilor sociale de stat în primele cinci luni ale anului curent au fost acumulate venituri în sumă totală de 12171,1 mil. lei, sau 45,9% din planul anual stabilit de 26400,5 mil. lei. Casa Națională de Asigurări Sociale a publicat Raportul operativ privind BASS. Potrivit acestuia, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii au fost acumulate în sumă de 6220,7 mil. lei sau 41,3% din suma anuală aprobată (15080,1 mil. lei). Faţă de indicatorul realizat în perioada similară a anului 2020, suma CAS acumulată în perioada de raportare este creştere cu 720,1 mil. lei sau cu 13,1%.
 

Alte venituri au fost încasate în BASS constituie 108,8 mil. lei, dintre care partea majoră (107,2 mil. lei) este partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.

 

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 5787,6 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, dintre care:

  • 3607,6 mil. lei sunt destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care, conform legislaţiei, sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 48,9% din suma anuală prevăzută de 7375,5 mil. lei, iar faţă de perioada similară a anului precedent au fost cu 523,1 mil. lei sau cu 17,0% mai mari;
  • 2180,0 mil. lei – pentru acoperirea deficitului de venituri proprii ale BASS, care au constituit 59,1% din suma anuală prevăzută de 3687,7 mil. lei.

 

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 11533,7 mil. lei sau 43,7% din planul anual stabilit de 26400,5 mil. lei și sunt în creștere faţă de indicatorul realizat în aceiaşi perioadă a anului 2020 cu 1612,5 mil. lei sau cu 16,3%.

 

În lunile ianuarie-mai ale anului curent veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale BASS cu 583,5 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia din 1 iunie 2021 a constituit 583,9 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.