18
05 2021
353

CNAS: veniturile BASS au sporit cu 10,8%

În primele patru luni ale anului 2021 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 9873,3 mil. lei, ceea ce constituie 37,4% din planul anual stabilit de 26400,5 mil. lei, comunică Casa Națională de Asigurări Sociale.
 
Potrivit Raportului operativ privind executarea BASS, în lunile ianuarie-aprilie au fost acumulate contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă de 4933,6 mil. lei (32,7% din suma anuală prevăzută de 15080,1 mil. lei). Faţă de indicatorul realizat în perioada similară a anului 2020, suma a înregistrat o creştere cu 480,2 mil. lei sau cu 10,8%.
 

Alte venituri au fost încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 88,8 mil. lei, dintre care 86,9 mil. lei a constituit partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.

 

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 4850,9 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, inclusiv:

– 3080,9 mil. lei – pentru plata  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 41,8% din suma anuală prevăzută de 7375,5 mil. lei, iar faţă de perioada similară a anului precedent au fost cu 498,2 mil. lei sau cu 19,3% mai mari;

– 1770,0 mil. lei – pentru acoperirea deficitului de venituri proprii ale BASS, care au constituit 48,0% din suma anuală prevăzută de 3687,7 mil. lei.

 

Cheltuielile totale ale BASS în perioada raportată au fost executate în sumă de 9361,8 mil. lei sau 35,5% din suma anuală prevăzută de 26400,5 mil. lei. Suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada de 4 luni ale anului de gestiune a fost mai mare cu 1373,8 mil. lei sau cu 17,2%.

 

În perioada raportată veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale BASS cu 511,5 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 mai 2021 a constituit 511,5 mil. lei.  


via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.