17
09 2020
374

CNAS: veniturile depășesc cheltuielile totale

Casa Națională de Asigurări Sociale comunică că, în opt luni ale anului 2020, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 16208,9 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (24339,4 mil. lei) la nivel de 66,6%.
 
Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii acumulată constituie 9001,6 mil. lei sau 63,9% comparativ cu suma anuală prevăzută de 14097,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2019, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 79,2 mil. lei sau cu 0,9%.

 

Transferurile din bugetul de stat constituie 7060,2 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, dintre care:

 

4620,7 mil. lei – plăţi destinate prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 61,4% din suma anuală precizată pe anul 2020 de 7525,5 mil. lei, fiind cu 536,9 mil. lei (13,1%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent;

 

2439,5 mil. lei – pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 95,1% din suma anuală precizată pe anul 2020 de 2565,6 mil. lei.

 

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 15723,4 mil. lei sau 64,6% comparativ cu suma anuală precizată de 24339,4 mil. lei.

 

Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2019, suma cheltuielilor BASS în anul curent este mai mare cu 1217,4 mil. lei sau cu 8,4%.

Totodată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 485,5 mil. lei.

 

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 septembrie 2020 a constituit 485,3 mil. lei. 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.