26
11 2018
967

CNPF a aprobat regulamentul propriu de organizare și funcționare

La exercitarea atribuţiilor de control, membrii Consiliului de administraţie şi angajaţii împuterniciţi ai Comisiei Naţionale au drept de acces în sediul, încăperile de serviciu şi pe teritoriul participanţilor la piaţa financiară nebancară, prevede Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), aprobat prin hotărârea nr. 49/16 a autorității, publicată vineri, 23 noiembrie, în MO. Documentul stabilește modul de funcționare instituțională, particularitățile emiterii actelor cu caracter individual, procedura de recrutare a angajaților, alte aspecte ce țin de activitatea CNPF. Pentru asigurarea bunei activități, angajaţii împuterniciţi ai instituției au dreptul să solicite participanţilor la piaţa financiară nebancară, iar aceştia sunt obligaţi să le prezinte orice documente şi explicaţii verbale şi scrise. Totodată, Regulamentul oferă CNPF dreptul de a efectua schimb de informaţii privind piaţa financiară nebancară şi participanţii acesteia cu instituțiile de specialitate internaţionale şi autorităţile similare din alte state. Hotărârile, ordonanţele și înscrierile protocolare sunt stabilite drept acte cu caracter individual adoptate de CNPF. Prin intermediul acestora autoritatea acordă, reperfectează, suspendă și retrage licenţele sau autorizaţiile, înregistrează participanții în Registrul persoanelor autorizate; aprobă componenţa Consiliului de experţi şi Comisiilor de atestare a specialiştilor participanţilor profesionişti; aprobă/refuză aprobarea prospectului ofertei publice de valori mobiliare și a suplimentului la prospecte etc. Tot prin hotărâri CNPF exonerează asociaţiile de economii şi împrumut de obligaţia executării uneia sau mai multor prevederi ale actelor sale normative în cazul în care aceasta face parte dintr-un plan de stabilizare financiară de lungă durată; eliberează acord de reorganizare prealabil asociaţiilor de economii şi împrumut, eliberează acorduri asociațiilor centrale pentru efectuarea activităților delegate; aprobă sau respinge cererea privind prestarea de către biroul istoriilor de credit a altor servicii informaționale în cazurile stabilite de legislaţie. Conform Regulamentului, ordonanțele Comisiei sunt emise pentru dispunerea efectuării de expertize şi controale pe piaţa financiară nebancară; expedierea participanților la piața financiară nebancară a prescripțiilor spre executare obligatorie, inclusiv în ce privește desfăşurarea adunărilor generale ale acţionarilor, conformarea activităţii pe piaţa financiară nebancară cerinţelor legislaţiei; aplicarea restricţiilor în activitatea participanţilor la piaţa financiară nebancară, inclusiv suspendarea operaţiunilor bancare la conturile curente ale acestora etc. De asemenea, documentul prevede procedura de comunicare a actelor individuale, conține prevederi ce se referă la managementul resurselor umane (inclusiv procedura de recrutare și încadrare a angajaților), drepturile și obligațiile angajaților CNPF. Hotărârea va intra în vigoare la 1 decembrie 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.