Știri

CNPF stabileşte taxele pentru 2018

Veniturile Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru anul 2018 au fost stabilite în sumă de 27 282,8 mii lei, iar cheltuielile – 30 793,4 mii lei. Mărimea deficitului va constitui 3 510,6 mii lei, iar finanțarea lui se va efectua din contul soldului disponibil la situația din 31 decembrie 2017. Hotărârea privind bugetul CNPF pe anul 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial de vineri, 29 decembrie 2017. Totodată, hotărârea prevede și modificarea procedurii de percepere a taxelor și plăților. Astfel, în conformitate cu hotărârea menționată, taxele din tranzacţiile cu valori mobiliare efectuate pe piaţa reglementată în cadrul sistemului multilateral de tranzacţionare sau în afara acestora sunt suportate de către cumpărător, dacă părţile în tranzacţii sau legislaţia în vigoare nu stabilesc altfel. În cazul în care termenul final pentru decontări va fi ulterior ultimei zile a lunii de gestiune, taxele din tranzacţiile cu valori mobiliare efectuate pe piaţa reglementată pentru luna de gestiune se vor determina reieșind din valoarea tranzacţiilor cu valori mobiliare, în care se includ şi tranzacţiile înregistrate în ultimele 2 zile lucrătoare ale lunii de gestiune, pentru care decontările se efectuează în primele 2 zile lucrătoare ale lunii următoare. Documentul mai prevede că nu vor fi percepute taxe în cazul repunerii în drepturi a foştilor deţinători de valori mobiliare în temeiul actelor judecătoreşti executorii, la efectuarea înregistrărilor corespunzătoare. Taxele aferente tranzacţiilor cu valori mobiliare se achită de către plătitori în casieria sau pe contul curent al persoanei responsabile pentru achitarea acestora, fiind ulterior transferate pe contul curent al CNPF. În cazul în care valoarea taxei sau plății depășește 1000 lei, plătitorul este în drept să transfere suma pe contul curent al CNPF. La acumularea sumei de peste 1000 lei, persoanele responsabile de achitarea taxelor vor efectua transferul acestora la contul curent al CNPF nu mai târziu de a doua zi lucrătoare, iar în cazul în care suma acumulată pe parcursul lunii va fi mai mică decât 1000 lei, transferul taxelor pe contul curent al CNPF se va efectua de către persoanele responsabile de achitarea taxelor menționate nu mai târziu de data de 10 a lunii ce urmează. Procedura de percepere a taxelor prevede că plăţile regulatorii de funcţionare ale administratorilor fiduciari ai investiţiilor, fondurilor nestatale de pensii, societăţilor de asigurare, intermediarilor în asigurări sau reasigurări se achită lunar, până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice, pentru luna precedentă. Plăţile asociaţiilor de economii şi împrumut și ale birourilor istoriilor de credit se efectuează de către acestea trimestrial, până la data de 25 a lunii ulterioare trimestrului. Plata pentru întreţinerea şi modernizarea Sistemului informaţional automatizat de stat RCA Data va fi achitată de către companiile de asigurare pentru fiecare contract finalizat în RCA Data, până la data de 10 a fiecărei luni calendaristice, pentru luna precedentă, iar taxa de administrare şi funcţionare a Fondului de Compensare a Investitorilor se va încasa anual la data de 1 iulie de pe contul bancar în care se acumulează mijloacele Fondului. Totodată, se abrogă Hotărârea nr.45/8 din 06.09.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de percepere a taxelor și plăților de către Comisia Națională a Pieței Financiare.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2058 vizualizări

Data publicării:

03 Ianuarie /2018 15:02

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

CNPF | plăţi | taxa | plată

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon