15
05 2020
700

CNPF va efectua controlul activității profesioniștilor pe piața financiară nebancară

Comisia Naţională a Pieței Financiare (CNPF) va avea dreptul să efectueze inspecții, controale, investigații și analize asupra activității participanților profesioniști la piața financiară nebancară. Totodată, CNPF va colabora cu organisme de specialitate internaţionale şi să adere la ele, inclusiv în contextul depistării și investigării încălcărilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului, prevenirii și combaterii acestora. Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, ca urmare a intrării în vigoare, la 1 aprilie 2019, a Codului administrativ, precum și în vederea raționalizării și eficientizării procesului de emitere și aplicare a actelor CNPF. În acest sens, se propun modificări în Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare, Legea cu privire la asigurări, Legea privind piața de capital și Codul administrativ. Astfel, în cazul efectuării unui control pe teren planificat, CNPF va notifica în prealabil persoana supusă controlului cu privire la decizia de efectuare și identitatea personalului care va efectua verificările. La începerea controlului/inspecției se va prezenta decizia privind efectuarea acestora sau actul dispozitiv, iar în cazulverificării, investigației sau analizei din oficiu notificarea inițierii acestora poate fi amânată sau omisă. Perioada dintre inițierea controlului la o persoană supravegheată de CNPF și întocmirea actului preliminar privind rezultatele acestuia nu va depăși 105 zile lucrătoare. Actul final privind rezultatele verificării va fi expediat persoanei supuse controlului în termen de cel mult 90 de zile lucrătoare de la încheierea acestuia. Termenele vor putea fi prelungite, prin act motivat, cu cel mult 45 de zile. Totodată, înainte de adoptarea unei decizii defavorabile privind o cerere de aprobare, de eliberare a unei permisiuni, aviz, acord/accept, licențe sau autorizații persoanei i se va oferi posibilitatea de a transmite CNPF comentarii în scris cu privire la circumstanțele, obiecțiile și temeiul juridic relevant pentru decizia Comisiei Naționale. Termenul de prezentare a comentariilor este de cel mult 5 zile lucrătoare de la notificare, iar în cazuri mai complexe, temeinic justificate, acest termen poate fi prelungit cu încă până la 5 zile lucrătoare. Pe perioada cuprinsă între notificarea participantului și prezentarea comentariilor, termenul de realizare a procedurii administrative se suspendă. Proiectul mai prevede că membrilor Consiliului de Administrație ai CNPF și personalului acesteia care execută sarcini de supraveghere și control le este interzisă participarea în calitate de martor sau expert în cadrul procedurilor administrative ale altor autorități publice. În același timp, potrivit documentului, prevederile Codului administrativ nu se vor aplica controlului/inspecției din oficiu. De asemenea, se propune ca, până la soluționarea definitivă a cauzei, să nu poată fi suspendate actele CNPF cu privire la suspendarea/retragerea licenței/autorizației sau avizului, instituirea procedurii redresării/remedierii/administrării speciale și provizorii entităților supravegheate de Comisia Națională, inclusiv actele aferente măsurilor de salvgardare, adoptate în procesul de evaluare și supraveghere a calității acționarilor și persoanelor cu funcții de conducere ale entităților supravegheate; privind sancțiunile aplicate participanților pieței financiare non-bancare și cele implementate de CNPF în cadrul procedurilor indicate și/sau de administratorul special/provizoriu în procesul administrării speciale/provizorii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.