15
01 2019
638

CNPF va elabora proiectul legii privind pensiile facultative

Pentru anul 2019, volumul emisiunilor de valori mobiliare este preconizat la 400 mil. lei, pentru anul 2020 acest indicator este prognozat la 500 mil. lei. În anul 2021, volumul emisiunilor de valori mobiliare ar putea atinge cifra de 550,0 mil. lei, iar, către 2022, acesta ar putea crește până la 600 mil. lei. Totodată, în anul 2019 volumul tranzacțiilor mobiliare ar putea atinge nivelul de 800 mil. lei, iar în următorii ani se preconizează creșterea până la 900,0 mil. lei în 2020, 1000 mil. lei în 2021 și 1100 mil. lei în 2022. Indicatorii respectivi sunt incluși în Strategia de dezvoltare a pieței financiare nebancare pe anii 2018-2022. Documentul a fost elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și reprezintă o viziune complexă în perspectiva următorilor 4 ani pentru crearea unui cadru integrat de funcţionare şi supraveghere a operatorilor şi operaţiunilor de pe piaţa financiară nebancară, care urmează să contribuie la stabilitatea şi dezvoltarea sustenabilă a acesteia. Astfel, Planul pentru implementarea Strategiei conține circa 60 de acțiuni ce au ca obiective consolidarea sistemului de reglementare şi supraveghere, dar și ajustarea acestuia la standardele internaţionale, asigurarea stabilităţii şi sustenabilităţii financiare prin implementarea instrumentelor adiţionale supravegherii prudenţiale şi nonprudenţiale, asigurarea protecţiei drepturilor şi intereselor participanţilor la piaţa financiară nebancară. CNPF își propune consolidarea financiară a asigurătorilor şi a Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule, elaborarea şi promovarea proiectului de lege privind asigurarea obligatorie de locuinţe, consolidarea capacităţilor asociaţiilor centrale din cadrul sistemului Asociațiilor de Economii și Împrumut (AEÎ), elaborarea proiectului de lege privind fondurile de pensii facultative etc. De asemenea, CNPF va realiza o serie de acțiuni pentru dezvoltarea sectorului caselor de amanet. Astfel, în următorii ani va fi revizuit cadrul normativ existent aferent activităţii caselor de amanet prin elaborarea modificărilor şi completărilor necesare în scopul asigurării unei reglementări precise şi exhaustive a modului de organizare şi funcţionare a acestora în spiritul celor mai bune practici. Tot în acest sens se preconizează efectuarea unui studiu privind practicile aplicate la nivel european şi internaţional ce ţin de reglementarea, autorizarea şi supravegherea caselor de amanet (lombarduri). Totodată, o atenţie sporită va fi acordată activităţilor destinate creşterii nivelului de educaţie financiară ca măsură activă de protecţie a consumatorilor de servicii şi produse financiare nebancare, de creştere a gradului de încredere a acestora, pentru realizarea cărora CNPF tinde să îmbunătăţească calitatea actului de asistenţă a participanţilor la piaţă. Finanţarea acţiunilor prevăzute în Strategie se va efectua din bugetul CNPF şi din asistenţa tehnică, iar la finele fiecărui an se va realiza o evaluare anuală privind funcţionarea pieţei financiare nebancare şi a activității CNPF. În document se mai menționează că, pe parcursul ultimilor 5 ani, sectorul de creditare nebancară, reprezentat prin două forme instituţionale – AEÎ şi organizaţii de microfinanţare – a consemnat o evoluţie pozitivă. Deşi segmentul este încă nesemnificativ în raport cu PIB-ul (3,21%, în 2016), ponderea acestuia per piaţa de creditare devine tot mai vizibilă, în ultimii 5 ani acesta înregistrând o creştere dublă și depăşind 10% din totalul pieţei. În același timp, potrivit indicatorilor, ponderea plasamentelor pe piaţa primară comparativ cu PIB-ul ţării este foarte mică (0,33% în 2016). În statele cu un grad sporit de penetrare a economiei, acest indicator este de peste 50%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.