02
06 2021
303

Codul contravențional: clauza de răspundere a administratorului fondului de pensii facultative

Nerespectarea de către administratorul fondului de pensii facultative a formelor de raportare stabilite de legislație, a termenelor de publicare şi de prezentare Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a rapoartelor, neprezentarea sau prezentarea tardivă a acestora şi/sau prezentarea în volum incomplet sau conținând date eronate, precum şi nerespectarea altor obligații referitoare la raportare și dezvăluire a informației în cazurile prevăzute de lege și actele normative ale CNPF poate fi sancționată cu amendă de la 30 la 180 UC.
 
Aceasta este noua redacție a art. 3101 („Încălcarea legislației privind activitatea fondurilor de pensii facultative”) din Codul contravențional (CC), parte componentă a proiectului cu privire la aprobarea modificărilor la unele acte normative, elaborat de CNPF și înaintat pentru consultări publice de către Ministerul Finanțelor. Proiectul are drept scop racordarea unui șir de acte normative ce țin de fondurile nestatale de pensii prin substituirea/includerea în domeniul reglementat a normelor ce vizează aceste fonduri, dar şi administratorii lor cu Legea nr.198/2020, care a intrat în vigoare la 20 mai 2021.
 
Autorii inițiativei propun suplinirea CC a răspunderii administratorului fondului de pensii facultative pentru încălcarea regulilor de investire a activelor stabilite de lege și actele normative ale CNPF (amendă de la 30 la 60 UC) și pentru refuzul acestuia, la solicitarea CNPF, să pună la dispoziția Comisiei informații şi documente necesare în exercitarea funcțiilor ei de supraveghere şi control sau prezentarea acestora în volum incomplet sau conținând date neveridice (amendă de la 18 la 90 UC).
 
În condițiile adoptării proiectului în redacția propusă, neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare de către persoanele cu funcţie de răspundere ale administratorului a măsurilor de redresare financiară stabilite de CNPF se va sancționa cu amendă de la 24 la 150 UC. Totodată, persoanele juridice vor putea fi sancționate cu 50-100 UC pentru netransferarea de către angajator a contribuțiilor în termenul stabilit de contractul individual de aderare; nerespectarea de către administrator a termenelor legale sau a obligaţiilor de plată a mijloacelor acumulate în cazurile stabilite de legislație, inclusiv în cazul transferului participantului la un alt fond de pensii facultative.
 
Majorarea, fără avizul prealabil al CNPF, a participației calificate din capitalul social al societății de pensii peste 10%, 20%, 33% sau 50% din acţiunile cu drept de vot ar putea fi sancționată cu amendă de la 30 la 48 UC, iar reducerea, fără avizul prealabil al regulatorului, a participaţiei calificate din capitalul social al societății de pensii sub nivelul de 10%, 20%, 33% sau 50% din acţiunile cu drept de vot ale acestuia – cu amendă de la 30 la 42 de UC.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.